© Matti Mattila, CISA, CIA

Valtiontalouden tarkastusvirastosta

Valtiontalouden tarkastusvirasto 1948 - 2000

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) toimi VTV oli valtiovarainministeriön hallinnonalalla valtion revisiolaitoksena, jonka lakisääteisenä tehtävä oli (967/1947) [--1--]
 • tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tulo- ja menoarvion noudattamista ja
 • hoitaa valtion yleiskirjanpitoa
 • hoitaa asetuksella sille annetut muut sille kuuluvat tehtävät.
 • Tarkastusvirasto jakaantui osastoihin ja nämä toimistoihin. 1980-luvulla VTV:ssä oli kolme osastoa ja kahdeksan tarkastustoimistoa [--2--]. Kukin tarkastustoimisto tarkasti yhtä tai useampaa hallinnonalaa.

  VTV:n ylintä päätösvaltaa käytti tarkastusneuvosto. Sen puheenjohtajana oli VTV:n pääjohtaja ja jäseninä osastojen päälliköt. Tarkastuksia koskevat päätökset tehtiin tarkastusneuvoston istunnossa.

  Avatut ja avattavat tiedot

  VTV:n on asetettava uudelleen käytettäväksi mm. seuraavia asiakirjoja, jos niitä ei ole säädetty salassa pidettäviksi [--3--]:
 • tarkastuskertomus
 • hyväksytty tarkastussuunnitelma (kaikki tarkastuslajit [--4--])
 • tilintarkastuksesta laadittu vuosiyhteenveto, tilintarkastuksen vuosiyhteenvedot ja väliraportit
 • tuloksellisuustarkastuksen ja laillisuustarkastuksen päätös- ja yhteenvetomateriaali
 • tiedot tarkastuksen toteutuneista henkilötyöpäivistä ja menoista (kaikki tarkastuslajit).

  Esiteltävät tarkastusasiakirjat löytyvät diaarinumeron perusteella. Annan diaarinumeron tarkastuksen nimen yhteydessä [--5--])

 • -------
  [--1--] Laki oli voimassa 1.1.1948 - 1.1.2001.
  [--2--] Vuonna 1984 perustettiin yksi tarkastustoimisto lisää (Toimisto X), joka antoi virka-apua keskusrikospoliisille talousrikostutkimuksissa. Toimisto lakkautettiin vuonna 1989.
  [--4--] Tarkastuslajeja ovat tilintarkastus, laillisuustarkastus, tuloksellisuustarkastus.
  [--5--] Esimerkki: Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen toiminta ja taloudenhoito [VTV 358/51/85]. Tässä diaarinumero on 358/51/85. VTV sen edellä kertoo, että kysymys on VTV:n arkistosta. Viranomaisilla, joiden vastuulla olevaa toimintaa tarkastus koskee, on omat arkistonsa. Niissä kuulemis- ja muut asiakirjat saavat oman tunnisteensa, esimerkiksi MMM 1017/03-85 ja VELL 781/85.

  Paluu etusivulle
  Edellinen valikko