© Matti Mattila, CISA, CIA

Toiminnan ja taloudenhoidon tarkastukset

Historiaa

Valtiontaloudentarkastusvirastolta (VTV) poistui vuonna 1975 velvoite tarkastaa tilivirastojen tilit joka vuosi (ns. vuositilintarkastus). Tämä antoi tilaa taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuden tarkastukselle. Vuositilintarkastuksissa alettiin tarkastaa aiempaa enemmän taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä. Tällaisista tarkastuksista alettiin käyttää vuonna 1977 nimitystä taloudenhoidon tarkastus. Vuositilintarkastuksia tehtiin kuitenkin edelleen määrällisesti paljon. [--1--].

Kun tarkoituksenmukaisuuskysmykset nousivat yhä vahvemmin esille taloudenhoidon tarkastuksissa, alettiin puhua taloudenhoidon tarkastusten lisäksi toiminnan ja taloudenhoidon tarkastuksista. Tärkeintä oli tarkastaa tilinpäätös, kirjanpito ja se, oliko valtion tulo- ja menoarviota noudatettu. Siinä yhteydessä saatettiin havaita asioita, joita luonteensa tai rahamääräinen suuruutensa takia tarkastettiin tavanomaista perusteellisemmin.

Tilivirastot

Toiminnan ja taloudenhoidon tarkastukset koskivat ns. tilivirastoja. Tilivirastot olivat valtion yhtenäisen maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän kautta yhteydessä valtion kassaan ja Valtiokonttorissa keskitetysti hoidettuun keskuskirjanpitoon. Tilivirastoon saattoi kuulua useita itsenäisiä virastoja ja laitoksia. Monet niistä toimivat tiliviraston maksupisteinä [--2--]. Kun tilivirastojen toiminta kattoi koko valtiontalouden, osa tilivirastoista oli erittäin suuria ja/tai monimuotoisia. Kun VTV ei tarkastanut tilivirastoja vuosittain, oli yleistä tarkastaa useamman vuoden taloudenhoitoa samassa tarkastuksessa.

Ohjeistus

Taloudenhoidon tarkastuksen ohjeistus oli aluksi niukkaa. Esimerkiksi taloudenhoidon tarkastusten tekemistä ohjasi vain vuositilien ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuonna 1973 annettu lyhyt yleismääräys. Ohjeistus laajeni pikkuhiljaa [--3--]. Monet tarkastukset tehtiin pääosin yksin. Toimistopäälliköt ja kokeneemmat tarkastajat saattoivat olla mukana aloittavien tarkastajien tarkastuksissa.

-------
[--1--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 42 ja 46
[--2--] Tilivirastoista käytetään nyttemmin nimitystä kirjanpitoyksikkö. Kirjanpitoyksikön luetellaan valtion talousarvion tilijaottelun lopussa.
[--3--] Vuodelta 1973 oleva yleismääräys korvattiin vuoden 1987 lopulla uudella yleismääräyksellä. Siinä pelkästään sisäisen tarkkailun tarkastamista koskeva osa oli noin 80 sivua. Tarkastusohjeisiin alettiin kiinnittää huomiota enemmän vasta 1980-luvun puolivälin jälkeen (mm. ohjeet atk-toiminnan ja hankintojen tarkastuksesta). Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 14-19 ja 353.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Toiminnan ja taloudenhoidon tarkastukset

Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen toiminta ja taloudenhoito (358/51/85)

Maa- ja metsätalousministeriön taloudenhoito (414/51/85)

Valtion viljavaraston vuositilintarkastus (11/8/87)