© Matti Mattila, CISA, CIA

Perinteisten tarkastuksen taustaa

Historiaa

Valtiontaloudentarkastusvirastolta (VTV) poistui vuonna 1975 velvoite tarkastaa tilivirastojen tilit joka vuosi (ns. vuositilintarkastus). Tämä antoi tilaa taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuden tarkastukselle. Vuositilintarkastuksissa alettiin tarkastaa aiempaa enemmän taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä. Tällaisista tarkastuksista alettiin käyttää vuonna 1977 nimitystä taloudenhoidon tarkastus. Vuositilintarkastuksia tehtiin kuitenkin edelleen määrällisesti paljon. [--1--].

Kun tarkoituksenmukaisuuskysmykset nousivat yhä vahvemmin esille taloudenhoidon tarkastuksissa, alettiin puhua taloudenhoidon tarkastusten lisäksi toiminnan ja taloudenhoidon tarkastuksista. Tärkeintä oli tarkastaa tilinpäätös, kirjanpito ja se, oliko valtion tulo- ja menoarviota noudatettu. Siinä yhteydessä saatettiin havaita asioita, joita luonteensa tai rahamääräinen suuruutensa takia tarkastettiin tavanomaista perusteellisemmin.

Ohjeistus

Taloudenhoidon tarkastuksen ohjeet

Taloudenhoidon tarkastusten tekemistä ohjasi vain vuositilien ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuonna 1973 annettu lyhyt yleismääräys [--2--]. Tarkastus kohdistui tilivirastoon. Tarkastuksen kohdeasioihin kuuluivat mm.:
 • tilinavaus
 • juokseva kirjanpito (kirjanpito ja sen tositeaineisto)
 • tilinpäätös
 • tilivirastokohtaiset asiat
 • Monet tarkastukset tehtiin pääosin yksin. Toimistopäälliköt ja kokeneemmat tarkastajat saattoivat olla mukana aloittavien tarkastajien tarkastuksissa.

  Vuoteen 1986 liittyvät toiminnan ja taloudenhoidon sekä vuositilintarkastukset

  Sain pyynnöstä VTV:stä luettelon otsikossa mainituista tarkastuksista. Luettelosta ilmenee, tarkastuksista on voitu antaa tarkastuskertomuksen sijasta myös selonteko tai muistio. Tarkastusten diaarinumeroiden perusteella kaikki tarkastukset eivät ajoitu vuoden pituiselle ajanjaksolle.

  -------
  [--1--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 42 ja 46
  [--2--] Raimo Etelävuorien teoksessa "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000" (s, 353) tuosta yleismääräyksestä mainitaan vain korvaaminen 1987 lopulla uudella yleismääräyksellä.

  Paluu etusivulle
  Edellinen valikko