© Matti Mattila, CISA, CIA

Toiminnantarkastukset

Historiaa

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) toiminnantarkastukset koskivat taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä. Niitä oli tarkastettu taloudenhoidon tarkastusten yhteydessä 1970-luvulta lähtien [--1--]. Ennen kuin toiminnantarkastuksista alettiin kehittää omaa tarkastuslajia 1980-luvun lopulla, toiminnantarkastuksiksi luettiin tarkastukset, joita ei pidetty taloudenhoidon tarkastuksina - siis tarkastuksina, jossa tilinpäätöksen ja kirjanpidon tarkastus ei ollut keskeisintä.

VTV:stä saamani asiakirjan mukaan [--2--] mukaan VTV on tehnyt tuloksellisuustarkastuksia seuraavasti:

tuloksellisuustarkastusaiheet Tiedot on ristiintalukoitu diaarinumeron vuosiluvun ja asialajin mukaan. Vuosiluku kertoo, millä ajanjaksolla tarkastus aloitettiin. Useimmista tarkastuksista annettiin tarkastuskertomuus, muista selvitys [--3--].

Asiakirjojen nimistä muodostetut sanapilvet antavat käsitystä tuloksellisuustarkastusten kohdeasioista [--4--]. Sanapilvet on koottu yhteen asiakirjaan. Sen mukaan keskeisiä tarkastusaiheita olivat

 • 1970-luvulla valtionavut ja -avustukset sekä toiminta
 • 1980-luvulla toiminta ja valtionavustukset
 • 1990-luvulla toiminta, tietoturvallisuus ja valvonta
 • 2000-luvulla hallinnonala, toiminta ja tuloksellisuusraportointi
 • 2010-2015 ohjausjärjestelmä, hallinnonala ja kehittäminen.
 • Kansainvälisesti yleisesti hyväksytty määritelmä

  The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI): "Toiminnantarkastus keskittyy siihen, toteuttavatko interventiot, ohjelmat ja instituutiot taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteet ja voiko periatteiden toteutumisesta parantaa. Toteutumia arvioidaan vasten siihen soveltuvia kriteereitä, joista syyt poikkeamiseen ja muut havaitut ongelmat analysoidaan. Tarkastuksen tavoitteena on vastata keskeisiin tarkastuskysymyksiin ja tarjota parannussuosituksia" [--5--].

  -------
  [--1--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 51
  [--2--] Pyysin VTV:ltä listausta vuoden 1986 aikana valmistuneista tarkastusraporteista. VTV vastasi tietopyyntöön 5.10.2016 päivätyllä asiakirjalla. "Tuloksellisuustarkastuksen tarkastuskertomukset ja selonteot vuosilta 1972 - 2016". Asiakirjassa diaarinumero kertoo asian avausvuoden eikä tarkastuksen valmistumisvuotta. Asiakirja ei vastannut tietotarpeeseeni. Kun sen takia toistin asiakirjapyynnön, sain vastauksen:
  "Meillä ei tosiaankaan valitettavasti ole kirjaamossa tarkempia listoja eri vuosina valmistuneista tarkastusraporteista. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusneuvoston istuntopöytäkirjoissa 1980-luvulta on tarkastuskertomuksien päätösosat liitteinä. Niistä ehkä pystyy muodostamaan luettelon ko. vuonna valmistuneista tarkastuskertomuksista."
  [--3--] Selvitystä ei mainita VTV:n tarkastusohjeiden yleisessä osassa (2015). Vuodelta 2010-olevan tuloksellisuustarkastusohjeen mukaan "Joskus tarkastus joudutaan päättämään selvitykseen. Selvityksen tekemistä voidaan perustella esimerkiksi silloin, kun aihe on sinänsä tarkastuksellisesti merkittävä, mutta tarkastusvirastolla ei ole selkeää kannanottoa aiheeseen.", s.57
  [--4--] Esikäsittelin tekstin Tarmon Toikkasen sivun perusmuotoistajalla. Sanapilven loin sivun tagcrowd palvelussa. Sanapilven sanamääräksi valitsin 25. Tein myös 50 sanan sanapilvet; ne saa näkyviin klikkamalla ajanjaksoa (esim. 1970-79).
  [--5--] Lähde: ISSAI 100 - Fundamental Principles of Public-Sector Auditing (2019), s. 11, oma suomennos alkuperäisestä tekstistä

  Paluu etusivulle
  Edellinen valikko

  Toiminnantarkastukset

  Kunnallisen etuoikeusjärjestyksen käytöstä aravalainojen myöntämiskriteerinä (1/94/87)

  Valtion tuella tapahtunut maatilan sukupolvenvaihdoksiin liittyvien kiinteistökauppojen lainoitus (391/51/87)

  Luopumiseläkejärjestelmä (311/54/88)

  ...
  ...