© Matti Mattila, CISA, CIA

Vuositilintarkastusten taustaa

Historiaa

Vuonna 1987 Suomessa alkoi perusteellinen hallinnon kehittäminen tavoitteena hallintokulttuurin muuttaminen, hallinnon tuottavuuden ja palvelukyvyn parantaminen. Tulosohjaus otettiin käyttöön, valtionosuusjärjestelmiä uudistettiin ja toimintaa siirrettiin liikelaitoksiin talousarviotalouden piiristä [--1--] ja liikelaitoksista yhtiöihin. Samanlaista kehitystä oli meneillään muuallakin länsimaissa [--2--].

Myös VTV:n haluttiin kehittävän ja tehostavan toimintaansa ja tarkastavan kaikki tilivirastot vuosittain. VTV itse koki ongelmaksi henkilöresurssien vähäisyyden. Kattaakseen valtion tulo- ja menoarvion jokaisen tarkastajan olisi pystyttävä tarkastamaan sekä menoja että tuloja keskimäärin 2,3 miljardin edestä. VTV ei nähnyt mahdolliseksi tinkiä tilintarkastuksen resurseista, eikä valtiovarainministeriö nähnyt tarvetta puoltaa lisäresursseja VTV:lle [--3--].

Ohjeistus

Ns. TATAKE-hankkeessa VTV:n suunnittelutoimiston johdolla valmisteltiin uusi vuositilintarkastusohje. Siinä sisäinen tarkkailun tarkastuksen merkitys kasvoi. Sisäisen tarkkailun taso määräisi tapahtumakohtaisen tarkastuksen laajuuden (laajan tai rajoitettu). Sisäisen tarkkailun tarkastuksesta annettiin erillinen ohje. Muitakin ohjeita annettiin, mm. otantaan perustuvasta tositetarkastuksesta. Tilintarkastukset muutettiin siten yritysten tilintarkastuksen suuntaan - kuitenkin niin, että tarkastuksen kannanotot annettiin rajoitetulla varmuudella.

Uuden ohjeen mukaan vuositilintarkastukseen kuuluivat seuraavat vaiheet.

VaiheSisältö
- Yleisseuranta ja tarkastussuunnitelma- Tilivirastotiedoston päivitys; HäLY-raportit [--6--]; yleisselvitys; työsuunnitelma
- Tarkastus- Sisäinen valvonta eli sisäinen tarkkailu ja sisäinen tarkastus; tilinavaus; juokseva kirjanpito; tilinpäätös; tilivirastokohtaiset asiat; jälkitarkastus
- Raportointi- Kertomus; muut huomautukset; tarkastuksen työpaperit

Vuositilintarkastukset

Jo vuonna 1987vuositilintarkastuksia tehtiin 32 kappaletta. Se oli selvästi enemmän kuin pitkiin aikoihin [--5--]. Vuositilintarkastuksia tehtiin uuden ohjeistuksen mukaisina vuoteen 1991 saakka, jolloin vuositilintarkastusyksikkö perustettiin.

-------
[--1--] Laki liikelaitoksista oli annettu jo 1986, ks. hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista 1986 vp. - HE n:o 137: tavoitteena mm. liikelaitosten kilpailukyvyn parantamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi.
[--2--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 347-348. Hallinnon kehittämistavoitteita on kuvattu hallituksen esityksessä valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1988 (3.4.1. Hallinnon kehittäminen ja organisaatiomuutokset , s. Y31-Y34).
[--3--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 348-353.
[--4--] HÄLY-järjestelmään avulla oli tarkoitus poimia valtion yhtenäisestä kirjanpitojärjestelmästä poikkeamia, jotka tarkastettaisiin vuositilintarkastuksen yhteydessä. [--5--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 353.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko