Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastus"Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen" Dnro 265/54/2017:

Keskeiset havainnot ja päätelmät lyhyesti:

data_auki