© Matti Mattila, CISA, CIA

Kehittäminen ja innovaatiot (K&I): taustaa

Mitä kehittäminen on?

Yleinen kuvaus [--1--] Esimerkki
1Asteittaista kasvua, joka tekee jostakin kehittyneempää, vahvempaa jne. -Kasvamista ja oppimista, mm. huolehtimista ammatillisesta perusosaamisesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
2Prosessi jonkin uuden tai edistyneemmän [idean, tuotteen tms.] tuottamiseksi tai luomiseksi -Järjestelyt, joiden kautta saadaan aikaan jotakin uutta ja edistyneempää, esim. kehittämisprojekti
3Uusi tapahtuma tai vaihe, joka todennäköisesti vaikuttaa siihen, mitä jostakin meneillään olevasta tulee. -Yksittäinen tapahtuma, esim. uuden työntekijän palkkaaminen tai työn organisoinnin muutos.

Mitä kehittyminen on?

Vaativat tehtävät ovat mahdollisuus kehittyä - tulla ammatillisesti pätevämmäksi. Mitä enemmän saat aikaan, sitä vaativampia tehtäviä yleensä saat tehdäksesi. Tämä pitää paikkansa myös kääntäen. Sen sijaan on organisatorisen aseman ja ammatillisen pätevyyden yhteys on epäselvä [--2--].

Mitä innovaatot ovat?

Innovaatio on uusi idea, tapa tehdä jotain jne., joka on otettu käyttöön. Käytännössä se tarkooittaa jotakin uutta tai olennaisesti parannettua, taloudellisesti hyödyllistä tuotetta, prosessia, palvelua tai keksintöä [--3--].

-------
[--1--] Lähde: Oxford Dictionary
[--2--] Peterin periaatteen mukaan 'työntekijät ylennetään työpaikkansa hierarkiassa yhä korkeampiin asemiin aikaisemman työmenestyksensä perusteella, kunnes he saavuttavat ”epäpätevyytensä tason” eli aseman, johon he eivät enää ole päteviä'. Dilbertin periaatteen mukaan taas epäpätevät työntekijät ylennetään, jotta heidät saadaan pois työnkulusta. Molempia tapahtuu. Yhteiskunnan ja organisaation kannalta vaarallisimmat ylennykset liittyvät korruptioon, josta on mm. World Bank Groupin julkaisussa (20.12.2019): Anti-corruption Initiatives, Annex 1 (Types of Corruption: Enhancing the Standard Approaches): Corruption in personnel management.
[--3--] Lähteet: Oxford Dictionary ja Wikipedia

Paluu etusivulle
Edellinen valikko