Tavoite ja ratkaisut

Fact-Finding Service saa resurssit riittämään.


Tarkastuksen ja tiedonhallinnan
tehostamisvälineet
Prosessi- ja tietämystuki sekä tilauksesta tehdyt selvitykset ja muut työt

Kun tarkastustoiminnaltasi vaaditaan parempaa kustannustehokkuutta.

Kustannustehokkuus tarkastuksessa tarkoittaa oikeiden asioiden tekemistä fiksusti.
– Oikeiden asioiden tekeminen tarkastuksessa on niiden asioiden tarkastamista, joilla on merkitystä: kohdeasian riskit ja niiden huomioon ottaminen tarkastuksen suunnittelussa.
– Tarkastuksen tekeminen fiksusti on asioiden tekemistä oikealla tavalla: mm. automatisoimalla rutiineja ja käyttämällä innovatiivisia ratkaisuja tarkastuksessa.

Kun haluat parantaa päivittäistä tiedonhallintaa tarkastuksessa tai muussa toiminnassa.

Tehokas ja toimiva tarkastuksen tiedonhallinta on mahdollisuuksien ja kokemusten hyödyntämistä, uudenlaisia. tekniikoita ja työkaluja. Yllätyt, mitä kaikkea on mahdollista tehdä esim. Excel VBA -makroilla!


Kun tarvitset toisen mielipiteen tai hyviä neuvoja.

Tarkastuksessa on tärkeää ammatillinen skeptisyys ja ammatillinen harkinta sekä kyky ajatella eri tavalla, epäsovinnaisesti tai uudesta näkökulmasta. Pieni tarkastusyksikkö voi tarvita tässä sparraajaa hahmottamaan, mikä on tärkeää ja mikä ei - ja löytämään tarpeelliset asiantuntijat.

Kun haluat rakentaa tehokkaan ja vaikuttavan tarkastuksen

Tarkastustoiminnon on tuotava enemmän arvoa kuin se kuluttaa resursseja. Halutulla tavalla toimivan tarkastustoiminnon rakentaminen vaatii muutakin kuin tarkastusstandardien noudattamista; räätälöintiä tarvitaan kuilun ylittämiseen huipulle pääsemiseksi. Ei ole yhtä tehokkaan tarkastustoiminnon mallia kaikkiin organisaatioihin.

Paluu etusivulle