Kehittäminen ja innovaatiot (K&I): taustaa

Mitä kehittäminen on?

Yleinen kuvaus [--1--]Esimerkki

– Asteittaista kasvua, joka tekee jostakin kehittyneempää, vahvempaa jne.
– Prosessi jonkin uuden tai edistyneemmän [idean, tuotteen tms.] tuottamiseksi tai luomiseksi
– Uusi tapahtuma tai vaihe, joka todennäköisesti vaikuttaa siihen, mitä jostakin meneillään olevasta tulee.

– Kasvamista ja oppimista, mm. huolehtimista ammatillisesta perusosaamisesta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
– Järjestelyt, joiden kautta saadaan aikaan jotakin uutta ja edistyneempää, esim. kehittämisprojekti
– Yksittäinen tapahtuma, esim. uuden työntekijän palkkaaminen tai työn organisoinnin muutos.

Mitä kehittyminen on?

Vaativat tehtävät ovat mahdollisuus kehittyä - tulla ammatillisesti pätevämmäksi. Mitä enemmän saat aikaan, sitä vaativampia tehtäviä yleensä saat tehdäksesi. Tämä pitää paikkansa myös kääntäen.

Mitä innovaatiot ovat?

Innovaatio on uusi idea, tapa tehdä jotain jne., joka on otettu käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa jotakin uutta tai olennaisesti parannettua, taloudellisesti hyödyllistä tuotetta, prosessia, palvelua tai keksintöä [--2--].

------

[--1--] Lähde: Oxford Dictionary
[--2--] Lähteet: Oxford Dictionary ja Wikipedia

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

-------