f-fs.net
- enemmän vähemmällä -
- tee oikeita asioita fiskummin -
Suomeksi
In English

Yhteystiedot

045 - 7875 0805

contacts(at)f-fs.net

Matti Mattila, CISA, CIA
- lisää tietoa:
LinkedIn
Tehdyt tarkastukset

Fact-Finding Service (F-FS)
keskittyy tarkastusasioissa
julkiseen sektoriin.

Julkisen sektorin tarkastuksella pidetään vastuuhenkilöt julkisista varoista tilivelvollisina, jotta luottamus viranomaisiin ja demokratiaan säilyy.

Julkisen sektorin väärinkäytösten seuraukset voivat olla vakavia kansalaisille. Siksi tulee kiinnittää ajoissa huomiota poikkeamiin normeista, joita on noudatettava julkisella sektorilla.

Selvitykset sekä prosessi- ja tietämystuki

Asiantuntija-apua faktojen selvittämiseen sekä tarkastuksen ja sen kehittämisen tueksi

Välineet tarkastukseen ja tiedonhallintaan

Apuvälineet tarkastukseen ja päivittäiseen tiedonhallintaan

- Kun tarvitset tarkastuksen keinoin tuotettua tietoa ja uusia näkökulmia asioihin.

Tarkastus on faktojen löytämistä kohtuullisella varmuudella tarkastusraportin aiotulle käyttäjälle häntä kiinnostavasta asiasta ja hänen puolestaan. Tarkastaja todennäköisesti tekee kohdeasiasta merkittävimmät (havainnot), kun hän työskentelee itsenäisesti, objektiivisesti ja ammattimaisesti. Havainnot analysoidaan erikseen ja yhdessä, jotta niistä voidaan tehdä raportoitavat johtopäätökset ja kannanotot.

- Kun tarvitset toisen mielipiteen tai hyviä neuvoja.

Tarkastustoiminnon tulisi kyetä ajattelemaan eri tavalla, epäsovinnaisesti tai uudesta näkökulmasta.. Jos tarkastusyksikkö on pieni ja/tai homogeeninen ajattelussaan, se vaikuttaa kielteisesti tarkastajalta odotettavaan ammatilliseen skeptismiin ja ammatilliseen harkintaan. Tällöin ulkopuolinen tarkastuksen ammattilainen voi nhahmottamaan, mikä on tärkeää ja mikä ei - tai löytämään tarpeelliset asiantuntijat.

- Kun haluat rakentaa tehokkaan ja vaikuttavan tarkastuksen

Tarkastustoiminnon on tuotava enemmän arvoa kuin se kuluttaa resursseja. Halutulla tavalla toimivan tarkastustoiminnon rakentaminen vaatii muutakin kuin tarkastusstandardien noudattamista; räätälöintiä tarvitaan kuilun ylittämiseen huipulle pääsemiseksi. Ei ole yhtä tehokkaan tarkastustoiminnon mallia kaikkiin organisaatioihin.

- Kun tarkastustoiminnaltasi vaaditaan parempaa kustannustehokkuutta.

Kustannustehokkuus on kykya tuottaa paras mahdollinen voitto tai hyödyt käytetyllä rahalla. Tarkastuksessa tämä tarkoittaa oikeiden asioiden tekemistä fiksusti.
- Oikeiden asioiden tekeminen tarkastuksessa on niiden asioiden tarkastamista, joilla on merkitystä. Oikeiden asioiden tarkastamisen keskeiset näkökohdat liittyvät kohdeasian riskien arviointiin ja tarkastuksen suunnitteluun.
- Tarkastuksen tekeminen fiksusti on asioiden oikein tekemistä tarkastuksessa. Joskus on järkevää ostaa tarkastuspalveluja ja automatisoida rutiineja.

- Kun haluat parantaa päivittäistä tiedonhallintaa tarkastuksessa tai muussa toiminnassa.

Tehokas ja toimiva tarkastuksen tiedonhallinta syntyy vastattaessa innovatiivisesti tarpeisiin - tietoisena mahdollisuuksista ja kokemuksista oppineena. On tekniikoita ja työkaluja, joita et ole koskaan kuullut, mutta jotka voivat auttaa sinua paljon. Yllätyt, mitä kaikkea on mahdollista tehdä esim. Excel VBA -makroilla!