Taustaa

The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)

Tietotekniikan tarkastus ylimpien tarkastusviranomaisten (Supreme Audit Institutions) eli tarkastusvirastojen tehtävänä mainitaan jo INTOSAI:n periaatejulistuksessa vuodelta 1977 [--1--]. Edelleenkin voimassa olevassa julistuksessa tarkastusvirastoilta odotetaan mm. tietojenkäsittelylaitteiden hankinnan, käytön ja käytön tarkoituksenmukaisuuden tarkastamista sekä alan ammatillista osaamista.

Yleisiä tietoja tekniikan käyttöön otosta Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV)

VuosiTapahtumat VTV:ssä
1979Ensimmäisen tietokoneen hankinta Philips P350 [--2--]
1982 Selvitään mahdollisuuksia käyttää tarkastuksessa keskuskirjanpidon ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä; niihin on VTV:stä DSL-yhteys [--3--]
1984Ensimmäisen mikrotietokoneen hankinta. Atk-pohjainen asiarekisteri [--4--].
1985HÄLY-ohjelmiston (HÄLY) rakentaminen alkaa; sillä oli tarkoitus poimia valtion keskuskirjanpidosta merkittävät poikkeamat tarkastettavaksi vuositilintarkastuksissa [--5--].
1986HÄLY:ä pilotoidaan. K-mies, APL- ja Calc-ohjelmistojen hankinta. Yhteensä 6 mikrotietokonetta ja mikrotietokonekursseja [--6--].
1987Multiplan-, Teko- ja Sanastin -ohjelmistojen hankinta. Kööpenhaminassa seminaari "Microcomputing and SAI". Ensimmäinen kannettava tietokone (laukkumikro). [--7--].
1988Tietohallinnon kehittämissuunnitelma. Yhteensä 23 mikrotietokonetta. Symphony-ohjelmiston hankinta. Tietotekniikkakoulutusta [--8--].
1989Aloitetaan konekielisten asiakirjojen säilytys. Yhteensä 33 mikrotietokonetta. Mm. Paradox- ja IDEA-ohjelmistojen hankinta. Selvitetään mahdollisuuksia saada tietoja uudesta maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmästä. Kansainvälisiä seminaareja atk:n hyödyntämisestä tarkastuksessa [--9--].
1990Lähiverkon käyttöön otto. Kanadan tarkastusvirastosta tietoa ja lisää IDEA-ohjemiston lisenssejä [--10--].
1991Tilintarkastuksessa aletaan painottaa atk:n hyväksikäyttöä. Yli 80 mikrotietokonetta. Sähköposti-, kirjasto- ja AmiPro-ohjelmistojen hankinta. Tarkastettavien tilitiedot VTV:lle konekielisinä maksuttomasti [--11--].
1992Virustentorjunta-ohjelmiston hankinta. Kaikki työasemat liitetty lähiverkkoon [--12--].
1993-1994Ei mainintoja.
1995VTV kytketään Internetiin [--13--].
1996-2000Uusien ohjelmistojen hankintoja, mm. ACL-tilintarkastusohjelmisto ja sen käyttötuki [--14--].
------

[--1--] The International Standards of Supreme Audit Institutions (INTOSAI): ISSAI 1 (The Lima Declaration), Lokakuu 1977, kappaleet 14 (Audit staff), 22 (Audit of electronic data processing facilities).
––
Seuraavat viitteet ovat teokseen Raimo Etelävuori: "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille,Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000"
[--2--] s. 150
[--3--] s. 199-202, 216, 273
[--4--] s. 275
[--5--] s. 292, 297-298
[--6--] s. 325-326
[--7--] s. 363-364, 365
[--8--] s. 394
[--9--] s. 421, 423
[--10--] s. 453-454
[--11--] s. 471, 480-481
[--12--] s. 520
[--13--] s. 613
[--14--] s. 793-794, 804

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

-------