Tietotekniikan hyödyntäminen Valtiontalouden tarkastusvirastossa

Mitä tehtiin Valtiontalouden tarkastusvirastossa?

Alku. Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) tieto- ja kommunikaatiotekniikan (ICT) käyttöönotto alkoi hyvin. VTV alkoi jo vuonna 1985 rakentaa kirjanpidon poikkeamista tietoa tuottavan HÄLY-ohjelmistoa (HÄLY), jolla oli tarkoitus poimia valtion keskuskirjanpidosta merkittävät poikkeamat tarkastettavaksi vuositilintarkastuksissa. HÄLY-ohjelmistoa ei kuitenkaan saatu toimimaan kunnolla [--1--]. Ja vaikka HÄLY olisi toiminut, se ei olisi ollut kauan paras vaihtoehto. Valtio nimittäin korvasi Valtion tietokonekeskuksessa Valtiokonttorin lukuun keskitetysti hoidetun kirjanpidon 1990-luvun alussa tilivirastoihin hajautetulla järjestelmällällä.

VTV:hen hankittiin laitteita ja ohjelmistoja, jotka olivat avuksi tarkastuksissa. Vuonna 1990 tehty vierailu Kanadan tarkastusvirastoon viimeistäänkin avasi silmät tietokoneavusteisen tarkastuksen mahdollisuuksille [--2--].

IDEA-kausi. Yhdessä taulukkolaskentaohjelmiston kanssa järkevästi käytettynä IDEA-tarkastusohjelmisto paransi tilintarkastuksen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta. Järkevä käyttö tarkoittaa ohjelmiston käyttöä tarkastuksen tavoitteiden saavuttamiseen, jos ohjelmiston käyttö tuo siinä lisäarvoa.

Omat kommentit

Valtion talousarviotalous oli kuin tehty tietokoneavusteista tarkastusta varten. Oli yhtenäiset kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan järjestelmät ja myös tilipuitteet tärkeimmiltä osin. Alkuperäisen talousarvioasetuksen 73 ja 74 § antoivat VTV:lle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että sen tarkastus olisi koordinoitu paremmin sisäisen tarkastuksen kanssa.

VTV:llä ei ollut mitään estettä järjestää tilintarkastusta eri tavalla kuin yksityisellä sektorilla lähetysmistavan, työmenetelmien ja tarkastustekniikoiden soveltamisen suhteen. Mutta VTV:lle tärkeämpää oli muuttaa VTV:n tarkastus samanlaiseksi kuin yksityisellä sekorilla. Näkemyksen puuttuessa hukattiin ainutkertainen mahdollisuus.

------

[--1--] HÄLY tuotti niin tarkastettavaksi niin paljon aiheettomia virhehavaintoja (false postive), että aika ei riittänyt niiden tarkastamiseen.
[--2--] Raimo Etelävuori: "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille,Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000", s. 453: Kanandan tarkastusvirastolla oli jo vuonna 1990 yhteensä 300 tavallista mikrotietokonetta ja lisäksi 450 salkkumikroa. Virastolla oli itse kehitettyjä ohjelmia tarkastustyön tueksi, mm. IDEA-ohjelmisto sekä sähköposti- ja tiedonhallintaohjelmistoja. Viraston sisällä ei enää juurikaan lähetetty viestejä paperilla.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Taustaa

Alkuvaiheen kokeilut

Tietokoneavusteinen
tarkastus
(1)

Tietokoneavusteinen
tarkastus
(2)

Tietotekniikan muu hyödyntäminen tarkastustoiminnassa

-------