Tietotekniikan hyödyntäminen Valtiontalouden tarkastusvirastossa

Mitä tehtiin Valtiontalouden tarkastusvirastossa?

Alku. Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) tieto- ja kommunikaatiotekniikan (ICT) käyttöönotto alkoi hyvin. VTV ryhtyi jo vuonna 1985 rakentamaan kirjanpidon poikkeamista tietoa tuottavan HÄLY-järjestelmää (HÄLY). Sillä oli tarkoitus poimia valtion keskuskirjanpidosta merkittävät poikkeamat tarkastettavaksi vuositilintarkastuksissa. HÄLY-järjestelmää ei kuitenkaan saatu toimimaan kunnolla [--1--]. Ja vaikka se olisi toiminut, se ei olisi ollut kauan paras vaihtoehto. Valtio nimittäin korvasi Valtion tietokonekeskuksessa Valtiokonttorin lukuun keskitetysti hoidetun kirjanpidon 1990-luvun alussa tilivirastoihin hajautetulla järjestelmällällä.

VTV:hen hankittiin laitteita ja ohjelmistoja, jotka olivat avuksi tarkastuksissa. Vuonna 1990 tehty vierailu Kanadan tarkastusvirastoon viimeistäänkin avasi silmät tietokoneavusteisen tarkastuksen mahdollisuuksille [--2--].

IDEA-kausi. Yhdessä taulukkolaskentaohjelmiston kanssa järkevästi käytettynä IDEA-tarkastusohjelmisto paransi tilintarkastuksen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta (esimerkki).

Omat kommentit

Valtion talousarviotalous oli kuin tehty tietokoneavusteista tarkastusta varten. Oli yhtenäiset kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan järjestelmät ja tilipuitteet tärkeimmiltä osin. Alkuperäisen talousarvioasetuksen 73 ja 74 ยง antoivat VTV:lle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että sen tarkastus olisi koordinoitu paremmin sisäisen tarkastuksen kanssa.

VTV:llä ei ollut estettä järjestää tilintarkastusta eri tavalla kuin yksityisellä sektorilla lähetysmistavan, työmenetelmien ja tarkastustekniikoiden soveltamisen suhteen. Mutta VTV pyrki muuttamaan tilintarkastuksensa samanlaiseksi kuin yksityisellä sekorilla. Näkemyksen puuttuessa hukattiin ainutkertainen mahdollisuus.

------

[--1--] HÄLY tuotti niin tarkastettavaksi niin paljon aiheettomia virhehavaintoja (false postive), että aika ei riittänyt niiden tarkastamiseen.
[--2--] Raimo Etelävuori: "Valvontaa varoille - vastinetta rahoille,Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000", s. 453: Kanandan tarkastusvirastolla oli jo vuonna 1990 yhteensä 300 tavallista mikrotietokonetta ja lisäksi 450 salkkumikroa. Virastolla oli itse kehitettyjä ohjelmia tarkastustyön tueksi, mm. IDEA-ohjelmisto sekä sähköposti- ja tiedonhallintaohjelmistoja. Viraston sisällä ei enää juurikaan lähetetty viestejä paperilla.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Taustaa

Alkuvaiheen kokeilut

Tietokoneavusteinen
tarkastus
(1)

Tietokoneavusteinen
tarkastus
(2)

Tietotekniikan muu hyödyntäminen tarkastustoiminnassa

-------