Tietokoneavusteinen tarkastus (1)

IDEA- taulukkolaskenta- ja eräät muut ohjelmistot

LinkkiKäytön kuvaus
55/53/92 Tarkastuksessa (24.4.1989 - 28.9.1989) käytin IDEA-ohjelmistoa ensimmäisen kerran. Asiasta on kerrottu tarkastuksen esittelysivun alaviitteessä 4: kysymys oli ohjelmiston toiminnallisuuksien peruskäytöstä. Kokemukset olivat sen verran hyviä, että aloin käyttää IDEA-ohjelmistoa kaikissa tilintarkastustoimeksiannoissa.
IDEA-opas 13.2.1992 Laadin esimieheni toivomuksesta IDEA-ohjelmiston käyttöoppaan opastamaan IDEA-ohjelmiston tilintarkastajia. Opas perustui käyttökokemuksiini, joihin taas vaikuttivat erityisesti käytössä olleiden mikrotietokoneiden tekniset rajoitukset. Asiasta on enemmän toisella sivulla.
ParadoxParadox-ohjelmisto ei ole varsinainen tilintarkastusohjelmisto, mutta sekin otettiin käyttöön. Eräs VTV:n tilintarkastusyksikön toimistopäällikkö oli kuullut VTV:n ulkopuolelta, että "IDEA on vain välivaihe siirryttäessä edistyneemmälle tasolle, Paradoxiin". Jotkut siirtyivät käyttämään Paradoxia, mutta moni pitäytyi IDEA:ssa [--1--].
Työryhmä 1993 Toukokuussa 1993 käynnistyi työryhmän työ atk:n hyväksikäytön kehittämiseksi vuositilintarkastuksessa. Työryhmän yhteenvetomuistiossa (ml. esitys toimintasuunnitelmaksi 16.9.1993) korostetaan mm. tarkastuspäällikön edistämisroolia; siinä oli havaittu passivisuutta [--2--].
Muistio
16.8.1994
Muistio sisältää tulokset saamastani toimeksiannosta, miten atk-avusteisesti voidaan edistää VTV:n 21.1.1993 antaman VUOTI-ohjeen (1/01/93) mukaisen tilintarkastuksen vaikuttavuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta.
Muistio
19.12.1994
Muistio sisältää tulokset saamastani toimeksiannosta selvittää, miten atk-avusteisessa tilintarkastuksessa edistyttäisiin: sitä kehitetään osa laajempaa tilintarkastuksen kehittämissuunnitelmaa ja selkein vastuusuhtein.

Omat kommentit

Käytin myös omaa aikaa edistyäkseni tietokoneavusteisessa tarkastuksessa. Tein ohjelmia mm. analysoitavien tietueiden poimimiseksi isoista tiedostosta. Kehitin myös tekniikoita mm. mahdollisten väärinkäytösten tunnistamiseksi ja erirakenteisten tiedostojen yhdistämiseksi.

Tietotekniikan avulla pystyin kehittämään tuottavuutta ja muuta tuloksellisuutta tarkastuksissa. Esimerkiksi maataloushallinnon uudelleen järjestelyssä 1993 varmistin tasetilien saldojen (3325 kpl) oikein siirtymisen atk-avusteisesti. Kaikesta mitä olin oppinut tietokoneavusteisesta tarkastuksesta oli paljon hyötyä, kun siirryin maa- ja metsätalousministeriöön (MMM) 1.1.1995 [--3--].

Tietokoneavusteisen tarkastuksen kehittämiseen VTV:ssä vuosina 1992-1994 minulta meni yhteensä 59,0 työpäivää.

------

[--1--] VTV:ssä tietokoneavusteisen tarkastuksessa asioista päättävät eivät arvostaneet VTV:hen kertynyttä osaamista. Toimistopäällikkö Heikkinen sai tarkastusneuvos Mäki-Rannan vakuuttumaan, mitä oli muualla kuullut Pradoxin erinomaisuudesta. Niinpä hankittiin Paradox-lisenssejä ja koulutusta. Praradoxin käytöstä luovuttiin vähitellen kokonaan.
[--2--] Työryhmämuistio ei saanut asiassa aikaan muutosta.
[--3--] Suomen liityttyä Euroopan Unioniin, MMM:öön perustettiin sisäisen tarkastuksen toiminto. Tulin valituksi toiminnon rakentajaksi ja vetäjäksi.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

IDEA-opas
13.2.1992

Työryhmämuistio
16.9.1993

Muistio
16.8.1994

Muistio
19.12.1994

-------