Tietokoneavusteinen tarkastus (2)

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen toimintayksikkö (TL) tarkastusneuvos Erkki Mäki-Rannan johdolla päätti vuoden 1998 aikana siirtyä käyttämään tilintarkastuksessa ACL-ohjelmistoa IDEA-ohjelmiston sijasta. ACL:n käytön tueksi TL rekrytoi merkonomi Pekka Rahikaisen tarkastajan virkaan. Hänet sijoitettiin VTV:n tietojärjestelmätarkastuksia tekevään matriisiryhmään, jota johti ylitarkastaja, valtiotieteen maisteri, Pentti Mykkänen. Kun vastuu tilintarkastuksen kehittämisestä oli muualla, päätökset tarkoittivat, että tietokoneavusteista tarkastusta ja tilintarkastusohjetta alettiin kehittää toisistaan erillään.

ACL-ohjelmisto Valtiontalouden tarkastusviraston tietokoneavusteisessa tarkastuksessa

Toiminnallisuudet olivat suunnilleen samat ACL- ja IDEA-ohjelmistoissa. IDEA:n vahvuutena oli kehittyneempi integraatio tarkastuksessa hyödyllisiin ohjelmistoihin - kuten taulukkolaskentaohjelmistoihin. Lisäksi IDEA:n funktiot vastasivat Excelin funktioita. VTV valitsi kuitenkin ACL:n, koska muiden syiden [--1--] ohella sillä hetkellä ACL:n Windows-versio oli IDEA:n Windows-versiota parempi.

ACL:n käytön tueksi laadittiin ACL-ohje, annettiin ACL-koulutusta ja annettiin 3-4 henkilölle tehtäväksi toimia osa-aikaisesti ACL-tukihenkilöinä. Ohje sai nimekseen "opas analyyttisten menetelmien käyttöön tilintarkastuksessa", vaikka kysymys oli lähinnä ACL:n käytön käsikirjasta [--2--]. Ohjeen mukaan "atk-avusteinen tarkastus on olennainen osa tilintarkastusta". Tarkastajien annettiin ymmärtää, että ACL:n lisäksi tarkastuksessa ei tarvita muita ohjelmia - kuten taulukkolaskentaohjelmistoa. Tilintarkastusohje lähti puolestaan siitä, että atk:n hyväksikäyttö tarkastuksessa ei ole itseisarvo, eikä atk:n hyväksikäytön tarvitse olla aina osa tarkastustyötä [--3--].

Ei ollut harvinaista, että ACL-ohjelmiston toiminnallisuudet saattoivat ohjata tarkastusta enemmän kuin tarkastussuunnitelma. Näin mm. siitä päättäen, että VTV:n tulostimille tulostettiin suuria määriä ACL-ajojen tuloksia, joita ei käytetty evidenssinä. ACL:ään rakennettiin tilinpäätösten tarkastusta tehostamaan tarkoitettuja makroja (batch). Niissä ajettiin erityisesti tiliviraston tilitapahtumista saldoja, jotka täsmäytettiin valtion keskuskirjanpidon vastaaviin saldoihin tai tiliviraston tilinpäätöksen eräiden liitteiden tietoihin [--4--]. Näistä oli tilintarkastajalle ainakin se hyöty, että makrot ajaessaan hän saattoi kokea vastuun tulosten oikeellisuudesta olevan makron laatijalla.

Omat kommentit

Minulla oli keskeinen rooli VTV:n tilintarkastuksen uudistamisessa (ks. toinen sivu). Tietokoneavusteisuudessa näkemiäni mahdollisuuksia heijastui kirjoittamiini tarkastusohjeisiin, tarkastusprosessiin, tarkastustekniikoihin ja työkaluihin. Se mitä yritin, oli digitaalinen transformaatio (tuo termi tuli käyttöön vasta myöhemmin). Tarkastusohjeen ja tietokoneavusteisen tarkastuksen kehittämisvastuiden eriyttämisen seurauksena linkki heikkeni. Kun tilintarkastusohje julistettiiin valmiiksi, työni digitaalisen transformaation ajurina loppui.

Suurista panostuksista huolimatta VTV:n tietokoneavusteinen tarkastus ei päässyt edes sille tasolle, jolle maa- ja metsätalousministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö oli päässyt 1998. VTV:ssä sain luvan käyttää IDEA-ohjelmistoa ACL:n sijasta. Tein CaseWare IDEA:lle aloitteet Pivot-taulukoinnin ja tekstikentän rivityksen (wrapping) lisäämisestä IDEA:aan - ja ne lisättiinkin IDEA:aan. Myöhemmin rakensin omaan käyttöön Excel VBA:n makroihin perustuvat tarkastusohjelmiston.

------

[--1--] Muita syitä valinnalle:
– Sisäiset tarkastajat ry markkinoi aktiivisesti ACL:ää, koska ACL sponsoroi sen kansainvälistä kattojärjestöä (The IIA)
– ACL:n Windows versiolla oli tuolloin suurempi käyttäjäkunta
– valinnasta IDEA:n ja ACL:n välillä päätti VTV:hen palkattu henkilö, joka oli antanut ACL-ohjelmiston käytön tukipalveluja.
[--2--] Oppaassa ei käsitelty juurikaan analyyttisia menetelmiä, vaan opastettiin, mitä ajoja ACL:n avulla voi tehdä ja miten ajot tehdään vaihe vaiheelta.
[--3--] TL:n johto asetti tavoitteeksi, että tilintarkastuksen tulee rakentua mahdollisimman suuressa määrin ACL:n varaan.
[--4--] Makrot olivat teknisesti alkeellisia. Mm. ajoparametrit oli koodattu makron algoritmiin, joten makrojen ylläpito oli työlästä.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

-------