Alkuvaiheen kokeilut

Eräät tarkastukset 1980-luvulla

Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) jo 1980 luvulla eräät toimeksiannot perustuivat tietokoneiden hyödyntämiseen. Tällaisia toimeksiantoja olivat ainakin seuraavat:

LinkkiKäytön kuvaus
Virka-apu Virka-aputehtävät (2.1.1986-26.10.1987). Käsittelimme Kmies-ohjelmiston avulla tiedostoja, jotka loimme tallentamalla niihin tietoja asiakirjoista. Analyyseihin kuului vertailujen tekemistä poikkeamien tunnistamiseksi. VTV:hen palkattu atk-erikoistutkija ohjelmoi analyysien algoritmit [--1--].
1/94/87 Tarkastuksessa (7.4.1986-28.5.1987) käsittelimme Kmies-ohjelmiston avulla erään virka-aputehtävän yhteydessä luotuja tiedostoja. Kun samaa aineistoa käytettiin sekä tutkimusraporttiin keskusrikospoliisille että tarkastusraporttiin, tarkastus valmistui lyhyessä ajassa.
391/51/87 Tarkastuksessa (24.2.1987 - 3.3.1988) käsittelimme Kmies-ohjelmiston avulla ensimmäisen kerran muista järjestelmistä [tarkkarakenteiseen tekstitiedostoon] poimittuja konekielisiä tietoja. Käsitellyistä tiedostoista on kuvaus ao. tarkastuksen tarkastusmuistion liitteissä 4 ja 5.
311/54/88 Tarkastuksessa (10.12.1987 - 27.1.1989) käsittelimme muusta järjestelmästä [--2--] poimittuja konekielisiä tietoja sekä Kmies-ohjelmistolla että Symphony-ohjelmistolla [--2--]. Viimeksi mainitun käytöstä pidin VTV:ssä esitelmän.
Muuta Käytin taulukkolaskentaohjelmistoja joissakin perinteisissä tarkastuksissa ja mm. vientitukitarkastuksissa (251/54/89 ja 21/54/91), mutta siinä ei ole mitään uutta jo kerrottuun lisättäväksi.

Omat kommentit

Täydensin tietojenkäsittelyopin opintojani [--3--] ja aloin harrastaa pienimuotoista ohjelmointia - myös tarkastustyöni helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Tuohon aikaan tarkastuksen kehittämisestä vastaavassa VTV:n toimistossa oli vahva näkemys, että tarkastustyössä ei tarvita koodareita ja näkemys säilyi pitkään.

------

[--1--] Jotkut tiedostot jouduttiin luomaan useaan kertaan, koska ohjelmoinnissa ei otettu riittävästi huomioon eritysesti luku- eli ROM-muistin koosta aiheutuvia rajoituksia ja niistä johtuvia ohjelmointiteknisiä vaatimuksia.
[--2--] Tiedot olivat Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tietojärjestelmästä
[--3--] Täydensin Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelyopin opinnot Approbatur-opintokokonaisuudeksi. Opintokokonaisuus vastaa 600 tunnin opiskelua (ks. Wikipedia). Täydennys tapahtui omalla ajalla ja käsitti 11 opintoviikkoa (syyskuu 1988 - huhtikuu 1989). Aikaisemmista opinnoista (6 opintoviikkoa) hyväksyttiin kokonaisuuteen 4.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

Esimerkki symphonyn käytöstä tarkastuksessa
4.5.1989

-------