Kehittäminen Valtiontalouden tarkastusvirastossa

Tähän tulee yhteenvetoa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kehittämisestä. Yhteenveto perustuu tietoihin sivuilta, joihin on linkki tämän sivun oikeanpuolisella harmaalla alueella.

Sivu ei ole valmis.

------

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Tarkastusohjeet

Tietotekniikan hyödyntäminen

Ammattitaidon ylläpito