Toiminnantarkastukset

Yhteenveto

Toiminnantarkastuksella tarkoitettiin valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuden tarkastamista. Samoin ja samoista syistä kuin toiminnan ja taloudenhoidon tarkastukset vanhamuotoiset toiminnantarkastukset saattoivat olla keskenään hyvin erilaisia. Tätä ei nähty ongelmana: Pääjohtaja Esko Niskasen sanoin: "Annetaan kaikkien kukkien kukkia."

Omat kommentit

Tekemissäni toiminnantarkastuksissa "tarkoituksenmukaisuus" koski hyvin usein niiden tarkoituksien toteutumista, joilla perusteltiin lakia. Lain tarkoituksien toteuttamisesta sen toimeenpanossa syntyi tuloksia niistä ja myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia sekä valtiolle tuloja, menoja ja vastuita. Tarkastukset paljastivat tarkoituksien toteutumattomuutta, kuten ..
aravavuokra-asuntojen uustuotanto: valtion rahoituksen kohdentaminen alueille tarpeita vastaamattomasti.
kiinteistökauppojen lainoitus: lainoituksen taloudellinen tarkoituksenmukaisuus yksittäisissä tapauksissa ja yleisesti.
luopumiseläkejärjestelmä: tavoitteiden ja toimenpiteiden ristiriita [investoinnin kannattavuuden näkökulmasta].
vientitakuuhinnat (1) ja (2): piilossa olevat sekä kiistanalaiset erät ja hinnoitteluperiaatteet [--1--].
viljan varmuusvarastointi: todelliset kustannukset ja päällekkäinen tuki.
viljan matalahintakäyttö: viljan alihinnoittelu sekä sen rahoitus [tulo- ja menoarvion ohitse] Valtion viljavaraston katteella.

Tarkastukset olivat vaativia, kun niitä teki toinen toisensa perään. Viljan vientituen tarkastus jäi viimeiseksi vanhamuotoiseksi toiminnantarkastuksekseni, kun siirtyin ilmaisemani kiinnostuksen mukaisesti [1.1.1991 aloittaneeseen] tilintarkastuksen toimintayksikköön. Tarkastuksiani ohjanneen toimistopäällikön mukaan siirtymiseni oli väärä ratkaisu, mutta olen eri mieltä.

Tekemäni toiminnantarkastukset tuottivat valtiolle taloudellisesti suuren hyödyn.

------

[--1--] Hinnoitteluperiaatteet yhtäältä määrättäessä vientitakuu- ja matalahintakäytön hinnat ja toisaalta koskien maidon rasvaisen ja rasvattoman osan arvosuhdetta.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Taustaa
Ohjeet

-------

Tarkastukset

Kunnallisen etuoikeusjärjestyksen käytöstä aravalainojen myöntämiskriteerinä (1/94/87)
Valtion tuella tapahtunut maatilan sukupolvenvaihdoksiin liittyvien kiinteistökauppojen lainoitus (391/51/87)
Luopumiseläkejärjestelmä (311/54/88)
Maitotaloustuotteiden vientituki (251/54/89)
Viljan vientituki (VTV 251/54/89)