Toiminnantarkastusten taustaa

Historiaa

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) toiminnantarkastukset koskivat taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä. Niitä oli tarkastettu taloudenhoidon tarkastusten yhteydessä 1970-luvulta lähtien [--1--]. Ennen kuin toiminnantarkastuksista alettiin kehittää omaa tarkastuslajia 1980-luvun lopulla, toiminnantarkastuksiksi luettiin tarkastukset, joita ei pidetty taloudenhoidon tarkastuksina - siis tarkastuksina, jossa tilinpäätöksen ja kirjanpidon tarkastus ei ollut keskeisintä.

Ohjeistus

Vanhamuotoisille toiminnantarkastuksille ei juuri ollut ohjeistusta (ks. Vanhamuotoisen toiminnantarkastuksen ohjeet).

Vuoteen 1986 liittyvät toiminnan ja taloudenhoidon sekä vuositilintarkastukset

VTV:stä saamani asiakirjan mukaan [--2--] mukaan VTV on tehnyt tuloksellisuustarkastuksia seuraavasti:

tuloksellisuustarkastusaiheet Tiedot on ristiintalukoitu diaarinumeron vuosiluvun ja asialajin mukaan. Vuosiluku kertoo, millä ajanjaksolla tarkastus aloitettiin. Useimmista tarkastuksista annettiin tarkastuskertomuus, muista selvitys [--3--].

Asiakirjojen nimistä muodostetut sanapilvet antavat käsitystä tuloksellisuustarkastusten kohdeasioista [--4--]. Sanapilvet on koottu yhteen asiakirjaan. Sen mukaan keskeisiä tarkastusaiheita olivat

 • 1970-luvulla valtionavut ja -avustukset sekä toiminta
 • 1980-luvulla toiminta ja valtionavustukset
 • 1990-luvulla toiminta, tietoturvallisuus ja valvonta
 • 2000-luvulla hallinnonala, toiminta ja tuloksellisuusraportointi
 • 2010-2015 ohjausjärjestelmä, hallinnonala ja kehittäminen.
 • ------

  [--1--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 51
  [--2--] VTV:tä 9.7.2021 saatu luettelo vastauksena tietopyyntöön vuoden 1986 aikana valmistuneista tarkastusraporteista
  [--3--] Selvitystä ei mainita VTV:n tarkastusohjeiden yleisessä osassa (2015). Vuodelta 2010-olevan tuloksellisuustarkastusohjeen mukaan "Joskus tarkastus joudutaan päättämään selvitykseen. Selvityksen tekemistä voidaan perustella esimerkiksi silloin, kun aihe on sinänsä tarkastuksellisesti merkittävä, mutta tarkastusvirastolla ei ole selkeää kannanottoa aiheeseen.", s.57
  [--4--] Esikäsittelin tekstin Tarmon Toikkasen sivun perusmuotoistajalla. Sanapilven loin sivun tagcrowd palvelussa. Sanapilven sanamääräksi valitsin 25. Tein myös 50 sanan sanapilvet; ne saa näkyviin klikkamalla ajanjaksoa (esim. 1970-79).

  Paluu etusivulle
  Edellinen valikko

  Asiakirjat

  Sanapilvi tuloksellisuustarkastuksen aiheista
  1979-2015

  -------

  Tuloksellisuustarkastuksen tarkastuskertomukset ja selonteot
  Vuodet 1972-2016

  Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuksen tarkastuskertomukset
  Vuodet 1995-2000