Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeet

(Kesken)

SAI ei saa antaa ymmärtää noudattavansa INTOSAI:n standardeja (ISSAI), ellei se todellisuudessa niin tee. Kysymys on laatulupauksesta ja sen pitämiseen kuuluu olennaisena asiana riittävä laadunvarmistus ja -valvonta. Laatulupauksen rikkominen ei vie uskottavuutta ainoastaan SAI:lta vaan myös ISSAI:lta ja INTOSAI:lta ISSAI:n ylläpitäjänä.

(Kesken)

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Vanhemman tarkastuksen ohjeet

Vanhemman toiminnantarkastuksen ohjeet

Vuositilintarkastusohje (TATAKE)

Tilintarkastusohjeet (mm. VUOTI)

Toiminnantarkastusohjeet

Vaali- ja puoluerahoituksen valvontaohjeet

EU-varainsiirtojen tarkastusohjeet

VTV:n sisäisen tarkastuksen ohjeet