Vuositilintarkastusohje (TATAKE)

Ohjeistus

Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) asetettiin 1984 [TATAKE-] työryhmä selvittämään, miten voitaisiin kehittää tiliviraston talouden tarkastuksia. Tavoitteena oli, että kaikki tilivirastot voitaisiin voimavaroja olennaisesti lisäämättä tarkastaa niin usein, että tarkastuksen ennalta ehkäisevää vaikutusta voidaan pitää riittävänä ja että saadaan riittävä varmuus taloudenhoidon laillisuudesta. Tähän pyrittäisiin tarkastuksen kohdealuetta tarkentamalla, tarkastusmenetelmiä ja -listoja kehittämällä sekä raportointia yksinkertaistamalla [--1--].

Tilintarkastuksesta pyrittiin poistamaan siihen kuulumattomat ainekset, jonka jälkeen myös toiminnantarkastukseta poistettaisiin siihen kuulumattomat ainekset. Lopputuloksena olisivat puhdasoppiset tarkastuslajit [--2--]. Puhdasoppinen tilintarkastus tarkoitti yksityisen sektorin tilintarkastusta. Siitä omaksuttiin sisäisen tarkkailun tarkastuksen painottaminen, tositetarkastuksen laajuuden määrytyminen sisäisen tarkkailun tarkastustuloksen mukaan ja vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus. Yritysten tilintarkastuksista poiketen tilintarkastuskertomuksen kannanotot annettaisiin kuitenkin rajoitetulla varmuudella. Vuositilintarkastuksen vaiheet ja niiden sisältö kuvataan seuraavassa.

VaiheSisältö
– Yleisseuranta ja tarkastussuunnitelma – Tilivirastotiedoston päivitys; HÄLY-raportit [--3--]; yleisselvitys; työsuunnitelma
– Tarkastus – Sisäinen valvonta eli sisäinen tarkkailu ja sisäinen tarkastus; tilinavaus; juokseva kirjanpito; tilinpäätös; tilivirastokohtaiset asiat; jälkitarkastus
– Raportointi – Kertomus; muut huomautukset; tarkastuksen työpaperit

Sisäisen tarkkailun taso määräisi juoksevan kirjanpidon eli tapahtumakohtaisen tarkastuksen laajuuden (laajan tai rajoitettu). Sisäisen tarkkailun tarkastuksesta annettiin erillinen ohje. Muitakin ohjeita annettiin, mm. otantaan perustuvasta tositetarkastuksesta. Tositetarkastusta varten oli virhelista [--4--]. Virheistä laskettiin niiden tilastollista merkitsevyyttä.

Omat kommentit

Vuositilintarkastusohjeessa ei otettu riittävästi huomioon valtionhallinnon ja yksityisen sektorin välisiä eroja. Tarkastuksiin meni enemmän aikaa kuin oli ajateltu. Tämä johtui mm. siitä, että tilivirastoissa oli useita virastoja ja laitoksia ja suuri määrä toimintoketjuja (ks. esimerkiksi TIKE).

------

[--1--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 259 ja 289.
[--2--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 386.
[--3--] HÄLY-järjestelmään avulla oli tarkoitus poimia valtion yhtenäisestä kirjanpitojärjestelmästä poikkeamia, jotka tarkastettaisiin vuositilintarkastuksen yhteydessä. Järjestelmää ei saatu koskaan toimimaan kunnolla.
[--4--] Virhelista sisälsi kaikki mahdolliset virheet, joita oli tositteessa tai sitä koskevissa kontrolleissa tai tapahtumassa, jota tosite todensi.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Asiakirjat

(Yleismääräys n:o 3, 1987)

-------

Sisäisen tarkkailun tarkastusohje
25.11.1987