Tietotekniikan hyödyntäminen Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksessa

Tavoite

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksessa (SITA) tavoitteena oli saavuttaa mahdollisimman korkea vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden taso. Vaikuttavuus toteutuisi siinä, että Tekesin pääjohtajalla on riittävät tiedot Tekesin ja sen vastuulla olevien toimintojen sisäisen valvonnan kattavuuden ja tason arvioimiseksi. Tehokkuustavoitteen saavuttamisessa eräs tärkeä keino oli automatisoida toimintaa [--1--].

Jatkuvan seurannan järjestelmä

SITA:n toiminnan automatisointi tarkoitti 2000-luvun alussa erityisesti jatkuvan seurannan järjestelmän kehittämistä, mikä sisältyi jo SITA:n 1. kehittämissuunnitelmaan (14.1.2004). Sen toteutuksesta kerrotaan toisella sivulla. Jatkuvan seurannan järjestelmän kehittämisessä vuoden 2017 loppuun mennessä SITA:ssa ei päästy tavoitteeksi asetetulle tasolle.


Kuvio
Tietokoneavusteiset tarkastustoimet

Tietokoneen avulla on mahdollista edistää sekä oikeiden asioiden havaitsemista ja tarkastamista sekä tehostaa tarkastusta. Tarkastusta varten rakennetut yleiset tarkastusohjelmistot ovat käteviä, mutta parhaaseen tulokseen päästään ottamalla käyttämällä niiden rinnalla muita ohjelmistoja (ks. toinen sivu).

Tarkastuksen hallintorutiinien automatisointi

Kun tarkastuksen hallintoa automatisoitiin, ajankäyttöä ja tuloksellisuuden kehittämistä oli suunniteltava tarkemmin kuin siihen asti oli tehty SITA:ssa. Tarkka suunnittelu mahdollisti tarkan seurannan, mikä taas auttoi tunnistamaan mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita. Automatisointiin pyrittäessä löytyi innovatiivisia ratkaisuja, joita voitiin soveltaa myös tarkastustyön tehostamiseen.

Omat kommentit

Tavoitteenani oli saavuttaa tietokoneavusteisen tarkastuksen tekniikkojen (CAATs) käytössä erittäin korkea taso. Tekesissä sain mahdollisuuden ja vapauden kehittää vuorovaikutteisesti tarkastusta ja sen teknistä toteutusta. Olin menettänyt tuon mahdollisuuden Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV), kun tietokoneavusteisen tarkastuksen kehittäminen ja tilintarkastuksen kehittäminen erotettiin toisistaan [--2--].

Automaation ansiosta minulle SITA:n tarkastuspäällikkönä jäi enemmän aikaa tarkastusten tekemiseen, jälkiseurantaan ja konsultointiin (ks. toinen sivu). Tämä oli hyvä asia, sillä tarkastusta ei voi johtaa ja kehittää menestyksellisesti, ellei myös itse tee sitä.

------

[--1--] SITA:n toiminnan automatisointi tarkoitti tuon ajan ammatillisessa keskustelussa erityisesti jatkuvan seurannan järjestelmän kehittämistä, mikä mainittiin jo SITA:n 1. kehittämissuunnitelmassa (14.1.2004. kohta 3.3).
[--2--] Ks. toinen sivu.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Sisäisen tarkastuksen kehittämissuunnitelma
14.1.2004

Tekesin tuottavuusohjelma ja sisäinen tarkastus
(12.8.2005)

-------

Lisäsivut

Jatkuvan seurannan
järjestelmä

Tietokoneavusteiset tarkastustoimet

Tarkastuksen hallintorutiinien automatisointi