Avointa dataa Valtiontalouden tarkastusvirastosta

Yhteenveto

Tähän tulee yhteenveto [pääasiallisesti] niiltä sivuilta, joihin tällä sivulla on linkki.

(Kesken)

Omat kommentit

Esitän tietoihin liittyen omia kommentteja. Pyrin pitämään kommentit selvästi erillään varsinaisista asiakirjatiedoista sekä tuomaan esiin asiakirjatietoihin liittyvät epävarmuudet.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Taustaa
Käsitteet ja määritelmät

-------

Avointa dataa

VTV:n tarkastuksista:

Toiminnan ja taloudenhoidon tarkastukset

Toiminnantarkastukset

Vuositilintarkastukset (TATAKE)

Tilintarkastukset (VUOTI)


VTV:n kehittämisestä:
Tarkastusohjeet

Tietotekniikan
hyödyntäminen