Vanhamuotoisten tarkastusten taustaa

Historiaa

Kun Valtiontaloudentarkastusvirastolta (VTV) poistui [vuonna 1975] velvoite tarkastaa tilivirastojen tilit joka vuosi, VTV:lle tuli mahdollisuus tarkastaa tilintarkastusten yhteydessä aiempaa enemmän taloudenhoidon tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä. Tällaisia tarkastuksia alettiin kutsua taloudenhoidon tarkastuksiksi [--1--] ja - tarkoituksenmukaisuuskysymysten edelleen korostuessa - toiminnan ja taloudenhoidon tarkastuksiksi. Tärkeintä oli tarkastaa tilinpäätös, kirjanpito ja se, oliko valtion tulo- ja menoarviota noudatettu. Jos näiden kohdeasioiden tarkastushavainnoista tuli aihetta, edettiin tarkoituksenmukaisuuskysymyksiin.

Ohjeistus

Vanhamuotoisten tarkastusten (taloudenhoidon tarkastukset; toiminnantarkastukset; toiminnan ja taloudenhoidon tarkastukset) ohjeita käsitellään toisella sivulla.

Tarkastusmenettelyt

Monet tarkastukset tehtiin pääosin yksin. Toimistopäälliköt ja kokeneemmat tarkastajat olivat kuitenkin yleensä mukana aloittavien tarkastajien tarkastuksissa.

Vuoteen 1986 liittyvät toiminnan ja taloudenhoidon sekä vuositilintarkastukset

Sain pyynnöstä VTV:stä luettelon otsikossa mainituista tarkastuksista. Luettelosta ilmenee, tarkastuksista on voitu antaa tarkastuskertomuksen sijasta myös selonteko tai muistio. Tarkastusten diaarinumeroiden perusteella kaikki tarkastukset eivät ajoitu vuoden pituiselle ajanjaksolle.

------

[--1--] Valtionhallinnon taloudenhoidon tarkastajien kohderyhmäselvityksen (1982) mukaan taloudenhoidon tarkastus tarkoitti kaikkia niitä erityisen tarkastuselimen tai tarkastajan toimia, joiden tarkoituksena oli tuottaa valtionhallinnossa virastoa tai laitosta ohjaavalle viranomaiselle tai viraston johdolle perusteltua tietoa siitä, toimitaanko yksikön hallinnossa ja taloudenhoidossa laillisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä tarvittaessa tehdä aloitteita epäkohtien korjaamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi"
Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 206

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Asiakirjat

Valtiontalouden tarkastusviraston vuonna 1986 toimittamat tarkastukset