Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen toiminta ja taloudenhoito 1988 [VTV 358/51/85]

Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen (VELL) tehtävänä oli suorittaa eläinlääkintään liittyviä tutkimuksia eläinten terveyden edistämiseksi, eläintautien tutkimiseksi ja valvomiseksi sekä eläinkunnasta peräisin oleviin elintarvikkeisiin kohdistuvia tutkimuksia.

Tilinpäätöksen mukaan VELL:n tulot vuonna 1984 olivat 11,3 miljoonaa markkaa ja menot 35,3 miljoonaa markkaa. Tulot olivat pääosin maksuja laitokselta tilatuista palveluista.

HavainnotKannanotot
– VELL oli perinyt kalatautitarkkailutoiminnan palveluista maksuina laissa säädettyä vähemmän [--1--] - vuosina 1980-84 keskimäärin 29,3 % kalantarkkailutoiminnan toiminnan kokonaiskustannuksista.
– Maksullisen tilaustöiden erillismenojen määrärahaa oli käytetty ulkomaan matkoihin, johon sitä ei ollut tarkoitettu.
– Laitos oli määräysten vastaisesti ottanut vastaan lahjoituksen ehdolla, että tutkimustyön tulosten omistus- ja käyttöoikeus jää lahjoittajalle [--2--].
– VELL:n suoritteista perittävien maksujen tulee kattaa suoritteista valtiolle aiheutuvat kustannukset VELL:n kaikessa maksullisessa toiminnassa.
– VELL:n tulee varmistaa, että erillismenojen määrärahaa käytetään vain tarkoitukseen, johon se on osoitettu.
– Olennaisuutensa takia lahjoitusehtoon olisi tullut kiinnittää huomiota lahjoitusta vastaan otettaessa [--3--].

Tarkastuksen vaikutukset

Tarkastuksen merkittävin vaikutus oli se, että Valtion eläinlääketieteellinen laitos tarkisti maksullisen toiminnan maksuja ylöspäin. Tämä näkyi valtion tulo- ja menoarvion tuloarviotilillä 12.30.84. (84. Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen tulot) seuraavasti:
– 1983: Lisäystä 930 000 mk (tuloarvio: 8 100 000)
– 1984: Lisäystä 890 000 mk
– 1985: Lisäystä 1 195 000 mk (tarkastus alkaa 17.5.1985 )
– 1986: Lisäystä 2 245 000 mk (tarkastus päättyy 28.2.1986)
– 1987: Lisäystä 4 105 000 mk
– 1988: Lisäystä 6 300 000 mk

Omat kommentit

Tämä oli ensimmäinen tarkastukseni Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Se oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että valtion maksutuloihin tuli yli 12,6 miljoonan markan tasokorotus [--4--] vuosien 1986-1988 aikana.

------

[--1--] Valtion maksuperustelaiki (980/73)
[--2--] Asiaan kiinnitti huomiota toimistopäällikkö Hynönen, joka ohjasi tarkastusta.
[--2--] Selityksessään VELL ilmoitti, että lahjoitusvaroin rahoitetun tutkimuksen tulokset oli mm. julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa ja kehitetyt diagnostisointimenetelmät olivat vain laitoksen itsensä käytössä. Tästä syystä kannanotto ei ollut jyrkempi.
[--4--] 12,6 miljoonaa markkaa vuodelta 1986 vastaa noin 4 miljoonaa euroa vuodelta 2020 Tilastokeskuksen rahanarvomuuntimen mukaan.

Edellinen valikko
Seuraava sivu

Asiakirjat

VTV:n päätös (Kertomus)
28.2.1986
Kertomus (Muistio)
25.11.1985
***
Maa- ja metsätalousministeriön vastine
Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen vastine

-------