EU-varainsiirtojen järjestelmätarkastukset

Tietojärjestelmiä, joiden varassa EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat, sanotaan tässä EHV-tietojärjestelmiksi. Niistä tärkeimmät 2000-luvun alussa olivat IACS (yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä), FIMOS, IRIS, ESRA, TEPA, EVAL ja TUKI2000. Tilivirastot käsittelivät järjestelmien avulla noin 4,6 % valtion budjettitalouden menoista vuonna 1999 [--1--].

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) ei tarkastanut aktiivisesti EHV-tietojärjestelmiä. Toiminnantarkastus oli tarkastanut yhtä EHV-tietojärjestelmää (REUHA) vuoteen 2000 mennessä [--2--], VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikkö (TL) vieläkin vähemmän. TL:n ns. järjestelmätarkastukset kohdistuivat vain kirjanpitojärjestelmiin ja niihin integroituihin tai liittyviin perinteisiin taloushallintojärjestelmiin [--3--].

EHV-tietojärjestelmien tarkastukset

Tarkastin EHV-tietojärjestelmiä VTV:n EU-vastaavan ohjauksen alaisena, ainoana tarkastajana. Tarkastustoiminta alkoi vuonna 2002 ja päättyi vuonna 2003. Ehdin tarkastamaan vain yhtä EVH-tietojärjestelmää, FIMOS-järjestelmää. Varsinainen kenttätyö alkoi 4.3.2003 käynnillä sisäasiainministeriöön (SM). Käyntiä seurasivat käynnit FIMOS-järjestelmän SM:lle toimittaneessa Atbusiness Communications Oyj:ssä, Itä-Uudenmaan liitossa, opetusministeriössä, työ- ja elinkeinoministeriössä ja Varsinais-Suomen liitossa. Työni päättyi lomien jälkeen heinäkuun lopussa 2003, kun siirryin 1.8.2003 sisäisen tarkastuksen päälliköksi Teknologian kehittämiskeskus Tekesiin (Tekes).

Omat kommentit

EHV-tietojärjestelmien tarkastus oli minulle mahdollisuus perehtyä tietojärjestelmätarkastukseen. Tähtäsin CISA-tutkintoon, minkä takia tarkastusten ohjaajaksi valittiin TL:n järjestelmätarkastuksesta vastannut Pentti Mykkänen [--4--].

Vuosina 2000-2003 käyttämäni henkilötyöpäivien yhteismäärä EHV-tietojärjestelmätarkastuksiin oli 23,5.

Vuoden 2003 toimenkuvani oli muodostunut sekavaksi:
– tarkastin EHV-tietojärjestelmiä TL:n järjestelmätarkastuksesta vastaavan tarkastuspäällikön ohjauksessa
– jos tarkastus ei koskenut tietojärjestelmäasioita, tarkastusta ohjasi VTV:n EU-vastaava (toiminnantarkastuksen tarkastuspäällikkö)
– hallinnollisesti olin sijoitettu TL:n toisen tarkastuspäällikön alaisuuteen, jossa johdin TL:n EVT-toimintaa ja EVT-ryhmää
– TL:n kehittämistehtävissä ja TL:n johtoryhmän sihteerinä sain toimeksiannot TL:ää johtavalta tarkastusneuvokselta
– VTV:n sisäisenä tarkastajana suunnitelmani hyväksyi VTV:n pääjohtaja, jolle raportoin tarkastustulokset.

------
[--1--] Ks. laskelma asiakirjan "Erikoistuminen EU-varojen tilintarkastukseen" laskelma kohdasta 1 (Tehtäväkenttä). Huomioon ei ole otettu talousarviotalouden ulkopuolisten rahastojen EU-osarahoitteisia menoja.
[--2--] Toiminnantarkastuksessa vuoteen 2000 mennessä oli tehty yksi vain EVH-järjestelmän tarkastus: Hannu Stordell: EU:n alueellisten kehittämisohjelmien seurantatietojärjestelmä (Sisäasiainministeriön REUHA-järjestelmä) (Dnro 656/54/1997).
[--3--] Kirjanpitojärjestelmiin liittyviä perinteisiä taloushallintojärjestelmiä ovat mm. reskontrat ja maksuliikennejärjestelmät sekä palkanlaskenta- ja irtaimistorekisterijärjestelmät.
[--4--] Osallistuin CISA-tutkintokokeeseen vuonna 2004 ja läpäisin sen. CIA-tutkintokokeen olin läpäissyt vuonna 1999 niin ikään kerralla.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

EU-varainsiirtotietojen ja -tietojärjestelmien valvonta ja tarkastustehtävät
30.7.2002
Väliraportit
FIMOS-järjestelmän tarkastus
8.4.2003

-------

Suunnitelmat
EU-varainsiirtojen ja -tietojärjestelmien valvonta ja tarkastus vuonna 2003
7.1.2003
EU:lle raportoitavien varainsiirtotietojen todentamistarkastus
15.1.2003
EU-varainsiirtojen järjestelmätarkastus
8.4.2003
EU-varainsiirtojen järjestelmätarkastus: tarkastusohjelma
28.4.2003
Muut asiakirjat
EU-tukijärjestelmien tukimaksutiedostoja koskevan kyselyn tulokset
18.2.2003