EU-varainsiirtoja koskevat tarkastukset

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin (EU), Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) näki merkittävimmät tarpeet yhteistyösuhteissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) kanssa ja kansainvälisessä toiminnassa [--1--], henkilöstön lisäkoulutuksessa ja tukipalveluissa sekä tarkastusaiheiden valinnassa ja tarkastuksessa [--2--].

EU:n vaikutus tarkastuslajeihin

EU-jäsenyys ei muuttanut toiminnantarkastusta, vaan jo olemassa olevan ohjeistuksen mukaisesti alettiin tarkastaa EU-varainsiirtoihin liittyviä aiheita [--3--]. Myös VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikössä (VT) EU-asiat jäivät vähälle huomiolle. Vuonna 1998 valmistui ensimmäinen EU-tukiin kohdistunut tilintarkastus [--4--], mutta sitä ennen ja sen jälkeen aina vuoteen 2000 saakka EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmät jäivät vähemmälle tilintarkastukselle kuin yhtäläisen suojan periaate olisi edellyttänyt.

Vuonna 2000 alkoivat EU-varainsiirtojen tarkastusohjeiden mukaiset tilintarkastusta täydentävät tarkastukset (EVT-tarkastukset). Niitä teki EU-varainsiirtojen tarkastukseen erikoistunut EVT-ryhmä. Vuonna 2002 alkoivat EU-varainsiirtojen järjestelmätarkastukset, mutta ne loppuivat pian.

VT:ssä EVT-toiminta näkyi tarkastuksen organisoinnissa. EVT-ryhmän työpanos koettiin VT:ssä hyvin tarpeelliseksi. Saman toimintamallin laajentaminen koko VTV:tä koskevaksi rakennettiin EU-vastaavan varaan. Tällainen organisointi vaatii EU-vastaavalta poikkeuksellista työpanosta. Kun EU-vastaavan tehtävät osoitettiin henkilölle, jolla jo oli normaalit tarkastuspäällikön tehtävät, tehtävässä epäonnistumisen riski oli suuri. EU-vastaavan toiminnalla ei saavutettu sille asetettuja tavoitteita.

EVT-ryhmän organisointi VT:ssä
VTV:n EU-varainsiirtojen tarkastusjärjestelyt
Omat kommentit

Yhtäläisen suoja periaatetta toteuttava EU-varainsiirtojen jatkuva tarkastus jäi VTV:ssä VT:lle, tarkemmin EVT-ryhmälle. EVT-toiminta toteutettiin olemassa olevin resurssein, ilman lisäyksiä. Myös 16.5.2002 ehdottamani EU-varainsiirtoihin erikoistuva yksikkö, joka olisi vastannut EU-varainsiirtojen tarkastuksesta laajemmin koko VTV:ssä, olisi voitu perustaa resursseja lisäämättä.

------

[--1--] Ks. toinen sivu (Taustaa)
☆ Seuraavat viitteet ovat lähteeseen: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000
[--2--] mm. s. 603, 605, 615, 631-632, 652-653, 689, 721-722
[--3--] s. 662, 694, 729-730, 768 sekä tuloksellisuustarkastuksen tarkastuskertomukset ja selonteot (Vuodet 1972-2016). Vuosina 1996-2000 niistä valmistui kahdeksan tarkastusraporttia:
– Timo Takkula: EU-asioiden käsittely Suomen valtionhallinnossa (Dnro 517/74/1995)
– Timo Takkula ja Jarmo Soukainen: EU-rakennerahasto-ohjelman hallinnointi (Dnro 373/54/1997)
– Timo Takkula: Euroopan aluekehitysrahaston ja Suomen valtion rahoittamien tavoiteohjelmiin 6 ja 2 liittyvien yritystukihankkeiden valinta ja seuranta (Dnro 577/74/1997)
– Tomi Hytönen: EY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artikloihin liittyvän valtion tuen seuranta (Dnro 578/54/1997)
– Hannu Stordell: EU:n alueellisten kehittämisohjelmien seurantatietojärjestelmä (Sisäasiainministeriön REUHA-järjestelmä) (Dnro 656/54/1997)
– Sulo Nousiainen: Maakunnan kehittämisraha (Dnro 137/54/1998)
– Visa Paajanen: EU:n metsätoimenpideohjelman toimeenpano (Dnro 665/54/1999)
– Armi Jämsä: Maatalouden ympäristötuen hallinto ja valvonta (Dnro 541/54/1999)
[--4--] s. 729: Aila Aalto-Setälä: Maakunnan kehittämisrahan käyttö (1996)

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Taustaa

Ohjeet

-------

Tarkastukset

EVT-tarkastukset

EU-varainsiirtojen järjestelmätarkastukset