Avointa dataa Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä

Tekes tilivirastona

Tekesin vaativuus Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tilintarkastuksen kohteena (tilivirastona) on säilynyt vaativimman (A) ja toiseksi vaativimman (B) tarkastuskohdeluokan leikkausalueella [--1--]. Tekesin oli nettobudjetoitu ja se käytti useita valtion talousarvion luvun 32.20. (Teknologiapolitiikka) määrärahoja ja valtuuksia. Tekesin toteutuneet menot em. luvun määrärahoista olivat 379,7 M€ ja valtuudet 363 M€. Tuloja oli vähän, mutta niiden kertyminen mm. Eurooopan Unionin (EU) puiteohjelmista mutkisti niiden käsittelyä [--2--].

(Kesken)

[Tähän tulee yhteenvetotekstiä sivuilta, joille tältä sivulta on linkkejä.]------

[--1--] ABC-luokituksesta on enemmän tietoa toisella sivulla.
[--2--] Tekesille vuodeksi 2003 budjetoidut tulot olivat 0,3 miljoonaa euroa (M€) Tekesin määrärahojen käyttö vuonna 2003 ja vuodelle 2003 myönnetyt valtuudet olivat seuraavat:
– 32.20.26 (Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot) 24,3 miljoonaa euroa M€
– 32.20.27 (Teknologinen tutkimustoiminta) 130,4 M€; vuoden 2003 valtuus 135,7 M€
– 32.20.28 (Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot) 14,0 M€
– 32.20.40 (Avustukset teknologiseen kehitykseen) 141,2 M€; vuoden 2003 valtuus 151,7 M€
– 32.20.83 (Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen) 69,8 M€; vuoden 2003 valtuus 75,9 M€

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Taustaa

Käsitteet ja määritelmät

Avointa dataa
Tekesistä

Sisäiset tarkastukset

Kehittäminen

Johtaminen ja toimintakulttuuri

-------