Tilintarkastukset (VUOTI)

Tulosohjaus ja sen vaikutusta tarkastustoimintaan selvitelleet työryhmät

Tulosohjauksessa ministeriö asettaa alaiselleen hallinnolle tavoitteita, jotka vastaavat yhteiskunnallisiin tarpeisiin sekä lisäksi tavoitteita saada aikaan saman verran tai enemmän vähemmällä [--1--]. Asetelma ei ole juurikaan muuksi muuttunut ajan saatossa [--2--]. Tulosohjaukseen ja -johtamiseen suhtauduttiin ainakin aluksi vakavasti. Valtiovarainministeriön (VM) lisäksi muutkin ministeriöt olivat aktiivisia [--3--].
Tulosohjaus alkoi vuonna 1990 kokeilulla kolmessa virastossa [--4--]. Samalla alkoi [tulosohjausta paremmin palvelevan] valtion uuden maksuliike- ja kirjanpitojärjetelmän (VALMA) käyttöönotto.

Tulosohjauksen vaikutuksia VTV:n asemaan ja toimintaan pohdittiin useissa ulkoisissa työryhmissä ja myös VTV:n sisällä. Vuonna 1990 VM asetti työryhmän selvittämään hallinnon tulosohjauksen vaikutuksia valtiontalouden tarkastustoimintaan. Työryhmä katsoi, että tilintarkastuksen tulisi kohdistua tulo- ja menoarvion noudattamiseen, sisäiseen valvontaan, taloushallinnon järjestelmiin sekä tulostilinpäätökseen. VTV:n tulisi raportoida näistä "kohtuullisella viiveellä tilikauden päättymisen jälkeen" [--5--]. Uusi tilintarkastusohje (VUOTI-ohje) valmisteliin näitä näkemyksiä mukaillen VTV:n sisäisessä VUOTI-työryhmässä.

Ohjeistus

Vuositilintarkastuksen [VUOTI-] ohjetta käsitellään toisella sivulla.

Tilintarkastukset

Vuosina 1991-1992 ohjetta valmisteltiin ja tarkastuksissa sovelletiin sekä vanhaa vuositilintarkastusohjetta että valmisteilla olevaa. Tämä näkyy mm. siinä, missä määrin tarkastuskertomus on esityksellisesti vakioitu ja missä määrin kannanotot esitetään rajoitetulla varmuudella.

VUOTI-ohje säilyi tilintarkastusohjeena aina vuoteen 1999, jolloin annettiin uusi tilintarkastusohje.

------

[--1--] Kuvio peräisin teoksesta: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 360 Kuvion laatijaksi teoksessa mainitaan Helsingin kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Eero Pitkänen.
[--2--] Mm. julkaisussa "Tulosohjauksen käsikirja" (Valtiovarainministeriön julkaisu 2/2005) näkemystä täydennettiin ideoilla, joita oli esitetty jo yli kymmenen vuotta aiemmin tasapainotetussa tuloskortissa.
[--3--] VM:n tulosohjausta ja tulosjohtamista koskevia julkaisuja vuodelta 1990 olivat [ainakin] "Ministeriö tulosohjaajana"; "Tulosbudjetointi ja tulosohjaus" ja "Laskentatoimi ja tulosjohtaminen". Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö julkaisi [ainakin] seuraavat julkaisut vuonna 1990: "Liiketaloudellisin periaattein hoidettavien tehtävien tulosohjaus (Työryhmämuistio MMM 1990:16)"; "Tutkimus- ja tarkastuslaitosten tulosohjaus (Työryhmämuistio MMM 1990:14)" ja "Valtioapuyksiköiden tulosohjaus (Työryhmämuistio MMM 1990:15)".
[--4--] Ks. HE 106/1989 vp
[--5--] Lähde: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, s. 467-468. Työryhmään kuuluivat VTV:stä Erkki Mäki-Ranta (puheenjohtaja), Erkki Pitkänen, Esa Tammelin ja Antti Lehtonen (sihteeri), kauppa- ja teollisuusministeriöstä [VTV:n entinen suunnittelupäällikkö] Olavi Naulapää, valtiovarainministeriöstä Vellamo Kivistö ja Marja Heikkinen, Valtiokonttorista Seppo Kivelä ja Tielaitoksesta Jukka Hirvelä.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko