Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisten tarkastusten läpimenoaika

Tarkastusten läpimenoaika

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) suorittamien tarkastusten (SITA) kesto vaihteli enemmän kuin muissa tehtävissä. Pääjohtajalta saadut toimeksiannot hoidettiin aina ripeästi [--1--].

SITA:ssa eri tehtäviin käytettävissä oleva aika oli laskettu tarkasti. Aika osoitettiin suunnitelluille projekteille, varaten henkilötyöpäiviä (htp) myös yllättäviä toimeksiantoja varten. Tarkastusten valmistumisviive johtui siten yleensä siitä, että joko loppuun saatettu tai sitä edeltänyt tarkastus kesti suunniteltua kauemmin Ennakoimattomia pitkäaikaisia poissaoloja ei juuri ollut [--2--].Taulukko 1: Taulukko on toiselta sivulta (tarkastustoiminnan suunnittelu).
Tarkastusten läpimenoajan kehitys

Alaviitteen 2 esitetystä taulukosta voi laskea, että tarkastuksissa suunnitellut htp:t yhteensä ylittyivät 58% vuonna 2004, alittuivat 19% vuonna 2005 ja ylittyivät 18% vuonna 2006. Myönteisen kehityksen alkamiseen vaikuttivat monet syyt, ainakin ammattitaidon kehittyminen ja se, että tarkastus- ja muiden # toimeksiantojen vaativuuteen kiinnitettiin enemmän huomiota.

Omat kommentit

SITA:n suoriutuminen parani vuodesta 2004 lähtien, kun asiaa mitataan tarkastuksiin käytetyn ajan suhteella niihin suunniteltuun aikaan. Vuoden 2006 tarkastusprojekteista kahdessa (TS604 ja TS606) oli merkittävä htp-ylitys suunniteltuun verrattuna. Ensiksi mainitussa ensisijainen ongelma oli tarkastuksen hallinta [--3--]. Toiselle tarkastusprojektille oli osoitettu liian vähän työpäiviä.

------

[--1--] Pääjohtajan toimeksiannot hoiti yleensä SITA:n tarkastuspäällikkö.
[--2--] Oikealla avautuva taulukko (Taulukko 2): Aikavälillä 1.1.2004-30.9.2007 SITA:n päätökseen saattamat projektit, niihin eri vuosina (2004-2007) ja yhteensä käytetty htp-määrä eri vuosina (TOTEUTUNUT AJANKÄYTTÖ 2004-2007), yhteensä (YHT) ja tarkastuspäällikön osuus (TP-%) yhteismäärästä sekä suunniteltu ajankäyttö (SUUNNITELMA) yhteensä (YHT), ylitys tai alitus suhteessa suunnitelmaan (TOT-%). Mahdolliset erot yhteissummissa johtuvat lukujen pyöristyksestä.
[--3--] Tarkastaja laajensi tarkastusta ja viivytteli ohjauksen pyytämistä tarkastuspäälliköltä. Kun tarkastus oli raportointivaiheessa, tarkastaja pyysi neuvoa sen kokoamisessa. Tarkastustyö oli hyvin tehtyä, mutta tarkastushavaintojen yhteen kokoamisessa ja esittämisessä tarvittiin kokonaan uudenlainen ratkaisu.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Seuraava sivu


-------