Johtaminen ja toimintakulttuuri MMM:ssä

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) kertoo historiastaan kotisivullaan (sivu 14.5.2022). Kuten sivulta ilmenee, MMM aloitti toimintansa itsenäisenä maanviljelys- ja yleisten töiden toimituskuntana 17.9.1860. Tiivistetyssä MMM:n historiassa (yli 160 vuotta) vuosien 1993-1997 tapahtumien tekstiosuus on 31 % - ja siitä vuoden 1995 tapahtumien osuus 47 %. Tällä perusteella Suomen liittyminen Euroopan unioniin (EU) 1.1.1995 koetaan siis edelleenkin - lähes 30 vuoden jälkeen - erittäin merkittävänä tapahtumana MMM:ssä.

MMM:n oli sopeuduttava EU-jäsenyyteen hyvin tiukassa aikataulussa. Sopeutuminen vaati henkilöstöltä paljon. Monien tehtävät muuttuivat paljon. Uusia virkoja perustettiin uusien tehtävien hoitamista varten. MMM:ssä oli kyvykkäitä työntekijöitä ja johtajia. Heillä sekä maa- ja metsätalousministerinä toimineella Kalevi Hemilällä oli suuri merkitys siinä, että MMM:n onnistui sopeutumaan muutokseen. Virkamiehet tekivät nurkumatta pitkiä päiviä [--1--].

EU-jäsenyys pakotti MMM:n mm. hallinto- ja valvontajärjestelmän korjaamiseen, mistä kerrotaan toisella sivulla. Työtä oli paljon. Aikataulut ja vaatimukset olivat tiukat. Vaatimusten tiukkuutta ei aina ymmärretty heti. Epäonnistumisen seurausten vakavuus ymmärrettiin vasta viime hetkellä esimerkiksi EU-hallinto- ja valvontajärjestelmien asianmukaisuuden osalta (tästä enemmän toisella sivulla).

MMM:ssä hyvää oli virkamiesten sitoutuneisuus ja pätevyys. Tämä on yleistettävissä oleva tulos selvityksestä, joka tehtiin avainhenkilöiden kompetenssikartoituksessa 1997. MMM:ssä johtamiskyselyssä (tammikuu 1998) MMM:n sisäisen tarkastuksen yksikön henkilöstön antamat pisteet olivat melko korkeat [--2--].

Omat kommentit

EU-myllerryksessä onnistumisesta ei palkittu. Miksi palkita tai kiittää ketään, joka tekee sen mikä virkatehtävään kuuluu ja on siksi pakko tehdä [--3--]. Epäonnistuminen ei kuitenkaan mennyt seuraamuksitta, mutta seuraamukset eivät olleet kohtuuttomia. Ikävä asia MMM:n kannalta oli, että sieltä lähti pois tekijöitä, joiden työpanosta oli vaikea korvata. Tilalle otetun virkamiehen palkka oli suunnilleen sama kuin pois lähteneen. Paljon puhuttu tulospalkkaus ei toteutunut [--4--].

MMM toimi joissakin suhteissa esimerkillisen tehokkaasti; tunnustusta siitä saatiin ainakin EU:n komission tarkastajilta. Tunnustusta sai muun muassa talousjohtaja Hannele Laihonen - täysin ansaitusti. Sain itsekin tunnustusta heiltä - ja vilpittömyydessään se oli mieltä lämmittävää.
------

[--1--] Esimerkiksi kokouksia saatettiin pitää klo 7:00 aamulla, koska normaaliin työaikaan kalentereissa ei ollut vapaita aikoja.
[--2--] Arviointiasteikolla 1-5 keskiarvo SITA:ssa oli 4.1.
[--3--] Valtionhallinnossa palkitaan varmimmin ja tuntuvammin ne, joilla on vaikutusvaltaisia ystäviä - ystäviä poliittisista piireistä.
[--4--] Tulospalkkauksesta on enemmän VM:n sivulla. Tuntuvaa palkankorotusta saatetaan tarjota työnsä hyvin hoitaneelle virkamiehelle vasta siinä vaiheessa, kun hän ilmoittaa siirtyvänsä toisen työnantajan palvelukseen.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

-------