Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 1994 tilintarkastus [VTV xx/53/95]

Maa- ja metsätalousministeriötä (MMM) tilivirastona vuonna 1994 kuvataan laatimassani tarkastussuunnitelmassa (29.08.1994).

Tarkstuksen aloittajalta kesken jäänyt tarkastus

Siirryin 1.1.1995 MMM:n virkamieheksi, joten ehdin toteuttaa tarkastussuunnitelmaa vain kolmen kuukauden ajan. Tuloksena oli ainakin yksi väliraportti sekä keskeneräinen luonnos tarkastuskertomukseksi.

Kuten sivuilta
– Maa- ja metsätalousministeriön sisäisen tarkastuksen jatkosuunnittelu (1995-A)
– Valvonnan ja tarkastuksen jatkokehittäminen (1995-B)
– Valvonnan ja tarkastuksen jatkokehittäminen (1996-A)
ilmenee, MMM:n johto oli laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä [--1--]. Laiminlyönti oli osoittautua valtiolle kalliiksi, kun MMM ei ollut rakentanut sellaista EU-varojen hallinto- ja valvontajärjestelmää, jota Euroopan unionin (EU) lainsäädäntö edellytti. MMM oli käyttänyt EU:lta tulevien varojen ja niiden käytön valvonnan järjestämisessä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) sisäistä tarkastusta [--2--]. TIKE:n sisäisessä tarkastuksessa oli havaittu ja raportoitu (31.3.1993) puutteita. Niistä muistutettiin useaan kertaan, viimeksi väliraportissa sisäinen valvonta (14.11.1994).

Omat kommentit

Valtiontalouden tarkastusvirastossa (VTV) ei ymmärretty, mikä oli todellinen tarkastustarve MMM:ssä, vaikka tarkastuspäällikköni piti olla perehtynyt kaikkiin väliraportteihin ja myös työpapereihin. Tosin hän mainitsi, ettei tarkastusteni työpapereita tarvitse tarkastaa - kyllä ne varmasti ovat kunnossa. Tämä lisäsi painetta varmistaa itse, olenko tehnyt virheitä, sillä kaikkihan niitä tekevät.

MMM:n vuoden 1993 tilintarkastukseen oli varattu 100 työpäivää, mutta pystyin käyttämään niistä vain 57,5. Kaksi muuta vastuullani olevaa tarkastusta veivät 123,5 työpäivää (ks. 1993) - eli kaikki kolme tarkastusta yhteensä 181,0 työpäivää [--3--]. Tarkastuspäällikköni päätteli, että pystyn tekemään MMM:n vuoden 1994 tilintarkastuksen 60 päivällä, kun tein MMM:n edellisen vuoden tilintarkastuksen sitä vähemmällä työpäivällä. Tarkastusneuvos Erkki Mäki-Rantakaan ei nähnyt asiassa mitään ongelmaa: tärkeintä on tuottaa tilintarkastuskertomuksia [--4--].

Käytin MMM:n vuoden 1994 tilintarkastukseen 34,0 työpäivää ennen siirtymistäni MMM:öön. Tarkastusta jatkamaan tuli ylitarkastaja Marjatta Kimmonen, joka siirtyi johtamaan VTV:n tilintarkastusyksikköä vuonna 2004.

------

[--1--] Viraston ja laitoksen lakitasoisesta vastuusta järjestää asianmukainen sisäisen valvonta säädettiin lakitasoisesti (talousarviolaissa) vasta 1.3.2000 alkaen. Sitä ennen sisäisen valvonnan järjestämisvelvollisuudesta oli säädetty talousarvioasetuksessa.
[--2--] Ks. MMM:n vuoden 1994 tarkastussuunnitelman (29.08.1994) s. 2.
[--3--] Lisäksi olin mm. valmistelemassa tilintarkastusohjetta ja kehittämässä tietokoneavusteista tarkastusta.
[--4--] Huomasin, että ajattelimme asioista hyvin eri tavalla, mikä tuli esiin mm. TE-keskusuudistuksessa. Mäki-Rannasta oli hyvä, että tulee enemmän tilivirastoja: VTV:lle sitä enemmän tarkastettavaa - ja sitä tarpeellisempi ja vaikuttavampi on VTV. Olin eri mieltä: kakun koko ei kasva, mitä useampaan osaan sen jakaa.

Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

Tilintarkastuskertomus
(luonnos 29.12.1994)

Vuosiyhteenveto

Väliraportit:
Sisäinen valvonta
14.11.1994

***
Tarkastussuunnitelma
29.08.1994

-------