Teknologian kehittämiskeskus Tekesin sisäisen tarkastuksen toiminta ja talous


Määrärahat ja niiden käyttö

Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) määrärahat olivat suuremmat kuin useimmissa vastaavan kokoluokan virastoissa ja laitoksissa. Tarkastuspäällikön lisäksi SITA:ssa oli 2-4 tarkastajaa [--1--]. SITA myös osti tarkastuspalveluja.


Taulukko 1a: Tekesin SITA:n käytössä olleet määrärahat ja niiden käyttö [euroina] 2003-2007

Taulukko 1b: Henkilötyövuodet, täytettyjen vakanssien määrä ja eri työntekijöiden lukumäärä SITA:ssa 2004-30.9.2017 [--2--]
SITA:n työajan käyttö

SITA kehitti Tekesin sisäistä valvontaa ja tarkastusta ja suoritti sisäistä tarkastusta, konsultointia ja muita suoritetuotannon tehtäviä. SITA:n tehollisesta työajasta noin 55 % meni suoritteiden aikaansaamiseen 1.1.2004-30.9.2007. Tukitoimintaan, johon kuului mm. kehittäminen, työaikaa oli varattu enemmän kuin mitä käytettiin.

Tarkoitus oli saattaa SITA:n toiminta ensin sille tasolle, jota sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardit edellyttivät. Kehittämisestä (Taulukossa 2: XT_Tukitoiminta) on tietoa toisella sivulla. Myös sisäisestä tarkastuksesta (TS_Sisäinen tarkastus ja TK_Konsultointi) ja SITA:n muista tehtävistä (TX_Muut tehtävät) on tietoa toisella sivulla.


Taulukko 2a: Suoritteille ja tukitehtäviin budjetoitu ja toteutunut työaika henkilötyöpäivinä (htp) ja prosenttiosuuksina SITA:ssa 2004-30.9.2017 [--2--], [--3--]
Omat kommentit

Tavanomaisten yksikön päällikön tehtävien ohella aikaani veivät toiminnan kehittäminen ja tarkastusvaliokunnan sihteerin tehtävät. Tehollisesta työajastani suoritetuotantoon riitti noin 40 % (muilla 60 %). Suoritetuotannon tehtäviin kuului mm. tarkastusten ohjaus, tarkastusten laadunvarmistus, suositusten toimeenpanon seuranta, konsultointi ja tarkastusten tekeminen.

------

[--1--] Taulukon 1b Luvuissa on mukana SITA:n päällikkö. Kaikki henkilöt eivät olleet töissä samaan aikaan. Lisäksi kaksi tarkastajaa työskenteli osa-aikaisesti.
[--2--] HUOM! Vuoden 2007 toteutumat eivät ole koko vuodelta vaan ajalta 1.1.-30.9.2007.
[--3--] Oikealla avautuu taulukko 2b: Budjetoitu työaika ja toteutunut työaika henkilötyöpäivinä (htp) SITA:ssa ajalla 1.1.2004-30.9.2017. HUOM! Vuoden 2007 toteutumat eivät ole koko vuodelta.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu
Seuraava sivu

Toimintasuunnitelmat

Vuodelle 2004
Vuodelle 2005
Vuodelle 2006
Vuodelle 2007
(-1-); (-2-)

Vuosiraportit

Vuodelta 2003
Vuodelta 2004
Vuodelta 2005
Vuodelta 2006
Puolivuosiraportti 2007

-------