Fact-finding Service

- enemmän vähemmällä
- tekemällä fiksummin

IP-estotoiminto käytössä
Apuvälineet päivittäiseen tiedonhallintaan

- Kun tarkastustoiminnalta vaaditaan parempaa kustannustehokkuutta.

- Kun haluat parantaa tiedonhallintaa tarkastuksessa tai muussa toiminnassa.

Asiantuntija-apua

- Kun tarvitset toisen mielipiteen tai neuvoa tarkastuksen ammattilaiselta.

- Kun haluat rakentaa tehokkaan ja vaikuttavan tarkastuksen ja sisäisen valvonnan.

Ajankohtaista
- Kaikki tieto, mikä kerätään ja tuotetaan veronmaksajien varoin kuuluu asettaa veronmaksajien käytettäväksi, ellei tietojen salassa pidettävyydelle ole perusteita.

- Julkisten tietovarantojen avaaminen uudelleen käytettäväksi lisää viranomaisten toiminnan läpinäkyvyyttä, luo mahdollisuuksia uudelle tietoteolliselle liiketoiminnalle ja hallinnon kehittämiselle. Tietojen uudelleen käyttöä Suomessa vaikeuttavat monet asiat. Ne liittyvät erityisesti tietovarantojen löydettävyyteen, laatuun, tekniseen ja sisällölliseen (ml. semantiikka) yhteensopivuuteen, tietojen maksullisuuteen, käyttörajoituksiin ja tietotarjonnan ennakoitavuuteen.

- Odotin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen avointa dataa koskevan tarkastuksen "Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen" Dnro 265/54/2017 vaikuttavan enemmän kuin mitä se näyttää vaikuttaneen. Esitetään toistaiseksi vain lakeja, jotka koskevat tietojen luovuttamisen tapaa ja muotoa. Tärkeintä on avata tietovarantoja aktiivisesti hallinnon parhaita käytäntöjä hyödyntäen.