Muutokset Avoin data -sivuilla (viimeisin ensin)

M-ST: Työajan seuranta
V-TT: Valtionhallinnon riskienhallinta ja toimintojen jatkuvuus
V-TT: Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen