Valtiontalouden tarkastusviraston resurssien käyttö ja tuotokset 1998-2003

Alla esitetään tietoja Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuskertomusten määrästä ja tilintarkastuksen toimintayksikön (VT) ja toiminnantarkastuksen toimintayksikön (TT) tekemistä tarkastuksista. Lisäksi esitetään tietoja käytetyistä henkilötyöpäivistä (htp) tai kustannuksista. Sekä kertomuksia että työaikaa koskevat tiedot ovat peräisin VTV:n historiikista [--1--].

TuotoksetResurssien käyttö
1998 VT antoi 106 tarkastuskertomusta (VT1) ja neljä erilliskertomusta taloushallinnon tietojärjestelmistä. TT antoi 17 kertomusta ja saattoi muutoin päätökseen kuusi tarkastusta [--2--]. 1998 VTV:ssä oli 133 virkaa. VTV:n kustannukset olivat noin 40 milj. markkaa (Mmk): VT:n osuus 17,1 Mmk ja TT:n osuus 22,5 Mmk. Tehollisesta työajasta ulkoisille suoritteille [--3--] lähes 70 %.
1999 VT antoi 98 tarkastuskertomusta (VT1) ja ensimmäisen kerran tarkastuskertomuksen valtion tilinpäätöksestä. TT antoi 17 tarkastuskertomusta. 1999 VTV:ssä oli 138 virkaa, joista VT:ssä 54, TT:ssä 66 ja muualla 18 [--4--]. VTV:n kustannukset olivat noin 42,5 Mmk. TT:n kertomuksiin käytettiin keskimäärin 235 hpt.
2000 VT antoi 101 tarkastuskertomusta (VT-2.0) ja yhteenvetoraportin niistä sekä tarkastuskertomuksen valtion tilinpäätöksestä [--6--]. 2000 VT käytti tilintarkastuksiin keskimäärin 61 htp [--5--], [--6--].
2001, 2002 ja 2003 vuosien järjestystä vastaavasti VT antoi 115, 177 (VT-2.0) ja ja 118 (VT-2.1) tarkastuskertomusta ja TT 19, 21 ja 30 Ei tietoa resurssien käytöstä.

Omat kommentit

Tilintarkastuksen uudistamisesta saatiin hyvää palautetta VTV:n ulkopuolelta, VT sai lisää virkoja ja VT:ssä oli myönteinen työilmapiiri. Tämä oli vaatinut työtä ja rohkeutta tehdä uudistuksia. TT:ssä tilanne oli heikompi.

Alaviitteen [--8--] taulukon [1] perusteella tehollisesta työajastani kului kehittämistehtäviin 65 % ja muille kuin suoritetuotantoon alle 10 %. Tehtäviäni VTV:ssä olivat ..
tilintarkastusohjeen uudistaminen ja ohjeen käyttöönottoa tukevan koulutusohjelman toteutus
– muut kehittämis- ja uudistamishankkeet VT:ssä ja erilaiset asiantuntijatehtävät
– Euroopan unionin (EU) varainsiirtojen järjestelmällisen tarkastuksen käynnistäminen ja johtaminen (EVT)
EU-varainsiirtojen järjestelmätarkastusten aloittaminen
VTV:n sisäisen tarkastuksen käynnistäminen ja sisäinen tarkastus

Vuoden 2002 kesäkuussa tein ehdotuksen toimenkuvani muuttamista (# ehdotus). Muutos ei toteutunut. Seuraavana vuonna siirryin tarkastuspäälliköksi Teknologian kehittämiskeskus Tekesiin.

------

[--1--] Historiikki: Raimo Etelävuori: Valvontaa varoille - vastinetta rahoille, Valtiontalouden tarkastusvirasto 1975-2000, sivut: 722 ja 725; 755 ja 762; ja 70 ja 791.
☆ Historiikin lukuja koskee se, mitä sanotaan toisen sivun alaviitteen [--3--] huomautuksessa.
[--2--] TT "saattoi päätökseen" tarkastuksia antamatta niistä tarkastuskertomusta. Tämä tarkoitti selontekojen antamista tai tarkastuksen päättämistä selontekoakaan antamatta.
– Vuonna 1998 TT antoi 4 selontekoa ja lopetti 2 tarkastusta esiselvitysvaiheessa.
– Vuonna 1999 TT antoi 2 selontekoa ja lopetti 4 tarkastusta esiselvitysvaiheessa.
[--3--] Ulkoisilla suoritteilla tarkoitetaan tarkastuskertomuksia, lausuntoja yms. suoritteita, joiden vastaanottoja on VTV:n ulkopuolinen taho.
[--4--] Muualla olevista viroista sisäisissä palveluissa (SIPA) oli 15 ja erillisyksikössä yksi, pääjohtajalla yksi ja hänen sihteerillään yksi.
[--5--] Keskiarvoon sisältyvät taloushallinnon järjestelmätarkastusten osuus (217 htp).
[--6--] Historiikista puuttuvat vastaavat tiedot TT:n osalta.
[--7--] Tiedot ovat VTV:n Internet-sivulta. Tarkastuksista on listaus tässä.
[--8--] Oikealla avautuva taulukko (Taulukko 1): Työajan käyttöni VTV:n työajan seurantakoodien mukaan 1.1.2000-30.6.2003.
VT:tä johtava Erkki Mäki-Ranta oli tärkein esimieheni, hallinnollinen esimieheni oli VT:n tarkastuspäällikkö, EU-järjestelmätarkastuksessa työtäni ohjasi TT:n tarkastuspäällikkö ja sisäisestä tarkastuksesta raportoin pääjohtajalle. Samalla johdin EVT-ryhmää, jossa oli kolme tarkastajaa. VTV:ssä arvioitiin toimenkuvani olevan samalla tasolla kuin tarkastuspäälliköillä.


Paluu etusivulle
Edellinen valikko
Edellinen sivu

Asiakirjat

VTV:n tarkastuskertomukset
2001-2003

-------