Tilintarkastusten taustaa (VT2)

Historiaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) siirtyi eduskunnan yhteyteen vuoden 2001 alussa. Tämä oli INTOSAI:n periaatteiden mukaista. VTV:n siirtymistä edeltävää historiaa on käsitelty muilla sivuilla:
– 1985-1987: vanhamuotoiset tarkastukset
– 1987-1991: vuositilintarkastukset; (VST)
– 1991-1998: vuositilintarkastukset; (VT1).

Ohjeistus (VT 2.1) ja sitä tukevat toimet

VTV:n tilintarkastusohjeeseen otettiin kansainvälisten standardien sisältö jo 1999 (versio 2.0). Vuonna 2002 ohjeeseen sisällytettiin INTOSAI:n tuolloin voimassa olleet tarkastusstandardit [--1--] (versio 2.1). Ohjeen käytön tueksi toteutettiin mm. seuraavia toimenpiteitä:
– otettiin käyttöön tietotekniikkaa, jonka hyödyntämisen varaan tilintarkastusohje paljolti rakentui
– valmisteltiin lomakkeita, joiden tarkoitus oli tukea riskiperusteista tarkastuksen lähestymistapaa
– valmisteltiin ja pidettiin uuden ohjeen käyttöön perehdyttävä koulutusohjelma tilintarkastajille.

Voimavarojen yhdenmukaiseen allokointiin ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön pyrittiin mm. sillä, että käyttöön otettiin ABC-analyysi ja tarkastajia erikoistui (1) tietojärjestelmien tarkastukseen ja (2) Euroopan Unionin varainsiirtojen tarkastukseen (EVT).

Tilintarkastukset

VTV:n tilintarkastuksen toimintayksikkö (VT) tarkasti vuodesta 1998 lähtien valtion kaikkien tilivirastojen tilit vuosittain. VTV:n tarkastuksista julkaisemat kertomukset vuodesta 2000 lähtien ovat viraston Internet-sivulla "Julkaisut".

Omat kommentit

Yllätyin, kun palasin VTV:hen Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä 2008. Tilintarkastusohje (VT 2.1), sen liitteet, tarkastusraportointi ja tarkastusjärjestelyt olivat samat kuin 2003. Ohjeen päävalmistelijana (ks. toinen sivu) tiesin, että uudistettavaa oli. INTOSAI:n tilintarkastusstandardien perustaksi oltiin ottamassa ISA-standardit [--2--].

Edistys ohjeen (VT2) käytön tueksi toteutettavissa toimenpiteissä oli pysähtynyt. Tietotekniikan hyödyntämisessä tarkastuksen apuna rajauduttiin ACL-ohjelmistoon (ks. toinen sivu: "Omat kommentit"). Suurta osaa tarkastuslomakkeita ei edelleenkään oltu muutettu riskiperusteisen tarkastuksen lähestymistavan mukaiseksi (ks. toisen sivun alaviite [--9--]). Laadunvarmistuksessa ei ollut edistystä.

VTV oli muuttunut henkilöstöltään. Pääjohtajaksi oli tullut Tuomas Pöysti vuonna 2007; aiemmin hän oli toiminut valtiovarain controllerina. Muutama vuosi sitä ennen VTV:ssä oli tehty kaksi ylimmän johdon nimitystä: Mikko Koiranen hallintojohtajaksi ja Marjatta Kimmonen johtamaan VT:tä. Molemmat viimeksi mainitut olivat VTV:stä. VTV:hen oli palkattu useita tohtorin tutkinnon suorittaneita henkilöitä tuloksellisuustarkastajiksi.

------

[--1--] Ks. toiselta sivulta alaviite [--2--].
[--2--] ISA = International Standards on Auditing, jotka valmistelee International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Eräs keskeinen asia oli väittämien hyödyntäminen tarkastuksessa (ks. toinen sivu, alaviite [--5--]).
Tilintarkastusohjeen perusteellinen uudistaminen alkoi vuonna 2012.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko